dinsdag, maart 10, 2015

Hulp gezocht Stokman , de te Raalte Het Heilige Kruis verheffende pastoor 4


toegevoegd 14-3-2015wordt vervolgd:  Pastoor F.H.J. Stkmn - Raalte


Mevrouw Mr. I. Bruls-van Strien te Nijmegen vraagt voor een van haar cliëntes steunbewijs e/o nadere informatie over de navolgende persoon i.v.m. seksueel misbruik:

Aangeklaagde: F.H.J. Stkmn. Pastoor in de Parochie van de H. Kruisverheffing te Raalte.

Functie: Pastoor in de Parochie H. Kruisverheffing te Raalte (gewijd tot priester op 15-08-1911)
Uit dien hoofde gaf aangeklaagde godsdienstlessen op de Lagere School waar klaagster zat. De school lag tegenover de H. Kruisverheffingskerk te Raalte.

Plaats: Raalte
Periode: 1945-1952

Bevoegd gezag: Aartsbisdom Utrecht

Toedracht: Pastoor F.H.J. Stkmn. misbruikte klaagster voor het eerst op het kerkhof bij de kerk, in een soort tuinhuisje. Daarna werd klaagster gemiddeld twee keer per week door aangeklaagde uit de klas gehaald en werd zij misbruikt in dit tuinhuisje op het kerkhof, in de parochie en soms in de kerk zelf (H. Kruisverheffingskerk te Raalte).
Als wij nou volgens mededelingen 3 % hadden - en schizofrenie ook al bij mededeling per heden is afgeschaft -
rest de vraag of er nog een mogelijkheid tot kansberekening zou bestaan waarmee je uit kunt rekenen hoeveel kans dat toenmalige grietje en haar ouders eigenlijk hadden bij die pastoor?

Apeldoorn?
Heerlen wel licht?
Jan?

En hoe is ´t met een minstens 74 jarige dame, zijnde de cliente van Mevr. Mr. I. Bruls-van Strien te Nijmegen? 
Bertha is inmiddels dood. Net als haar man, en Aminah de bediende van haar ouders 
en een stevig aantal Islamitische mannen die in opstand kwamen tegen het gerotzooi met haar en haar man en haar pleegmoeder, zij werden doodgeschoten. 
De Ierse non ook.
Zij kwam - volgens de verhalen van haar broer - niet in opstand toen zij ooit terug ging naar Ierland en bleef bij haar  familiebezoek zonder er naar binnen te gaan vóór de deur van de familie staan. 
Misschien zat ze wel

Engelse drop van Miriam Voorsluis

Geen opmerkingen: