zondag, juni 22, 2014

Operatie Gal van de secretaris van de Stichting van de Vereniging

-------- Origineel bericht --------
Onderwerp: RE: Ter vermijding van enig misverstand Re: Mailsystem?
Datum: Sat, 21 Jun 2014 14:16:09 +0200
Van:
Aan: 'Crispina' <......@.....>


Hallo *In jouw antwoord zie ik geen argument waarom jij de tekst op jouw blog zou moeten handhaven?

Of de stelling "Personal Bill of Rights" hier iets mee van doen zou hebben is iets overtrokken.

Ook de stelling " mijn geweten gaat boven juridische constructies" is ook anders uit te leggen, vraag dat maar aan de vele slachtoffers van misbruik!Nee, * ik had alles verwacht maar geen persoonlijke aanval op mijn persoon.

Mijn bijdrage aan misbruikte lotgenoten stemt mij tevreden en zover het "mijn" internaat aangaat is de meerderheid niet op enige wijze misbruikt.
Het percentage niet seksueel misbruikte kinderen is omvangrijker dan de jongens die misbruikt of mishandeld zijn.

Ik zeg dit zonder afbreuk te doen aan de ernst van de situatie, maar wel met een aanwijzing dat misbruik en mishandeling de geschiedenis van het internaat niet mag overstemmen.

De geschiedenis verteld naast deze onverkwikkelijke zaken ook een ander verhaal.Dat ik na de moeilijke periode van de afgelopen jaren, waarbij de naam van internaten in het algemeen een besmettelijke toon hebben gekregen, weer terug wil keren naar de oorspronkelijke positieve benadering staat mij vrij.


Goed, je weigert het bericht weg te halen schrijf je en dit omdat je het bericht van MC hebt gehaald, het zij zo.

Liever roddel op het blog dan helemaal niets schijnt jouw devies te zijn.Laat ik dan tot slot ook eens persoonlijk worden.

De afbeeldingen cq. tekeningen die je in het bericht gebruikt, heb je niet van MC maar van mijn site en dit ofschoon toch de volgende aanwijzing op mijn homepage staat te lezen.  


© VOLH 2006 -2014 Stichting Externaat KvK. 20131834 Alle rechten voorbehouden.Niets uit deze internet presentatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. EMail: Info@volh.nl


Het schijnt dat jij met twee maten meet en mocht dit iemand opvallen dan haal je Tutu met de Personal Bill of Rights" van stal en kom je met een tekst " mijn geweten gaat boven juridische constructies" aan.
Weet je  *  de bajes zit vol met klanten die deze onzin uitkramen.Mag ik jouw tot slot eens de volgende vragen stellen;

Wat is, buiten het kopiëren en plakken van teksten op een "Wordpress blog",  jouw bijdrage aan slachtoffers?
Heb jij met een van hun een persoonlijk contact als hulpverlener?

Heb jij een van hun bijgestaan in Utrecht?

Heb jij slachtoffers van feiten, namen en afbeeldingen uit die tijd voorzien?

Heb jij met geestelijken (ook daders) over die tijd gesproken?

Heb jij contact gehad met de generaal overste van een aangeklaagde congregatie?

Hoeveel kilometers heb je gereden om slachtoffers bij te staan?

Hoeveel rapporten heb je voor slachtoffers geschreven die als bewijs diende in behandelingen voor het msmRK in Utrecht?Geef eens antwoord op die vragen, geen holle woorden in een email *, maar kom met feiten en zonder persoonlijke beledigingen a.u.b.

Overigens ben ik in internet makkelijk te vinden et mijn naam en adres, zeker via de Stichting Externaat.

Jij doet je stinkende best om anoniem te blijven, dat sterkt je niet echt in je argumenten, wel bevestigd het de onzin die anonimiteit begeleidt.

 

Of ik jouw aanschrijf en of deze berichten persoonlijk zijn is mij om het even, jij hebt een product van mij achterover gedrukt en tracht nu met inmiddels achterhaalde info sier te maken.

Ik heb mij erg in jouw vergist schijnt het, jammer.


Met vriendelijke groet.


**
Secretaris Stichting Externaat

Homepage

EMail© V.O.L.H. 2006 -2014 Stichting Externaat KvK. 20131834 Alle rechten voorbehouden.

Dit e-mailbericht en enige bijlage is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u niet de geadresseerde bent, mag u deze e-mail of enige bijlage niet kopiëren of aan derden ter inzage geven of verspreiden. Indien u deze e-mail per vergissing heeft ontvangen verzoeken wij u de afzender ervan onmiddellijk op de hoogte te stellen per e-mail en de betreffende e-mail te vernietigen.P Denk aan het milieu voor u deze e-mail print
* Mijn eigen naam hier door mij  (Crispina) verwijderd

** Naam van de betrokken hulpverlener  hier door mij (Crispina) verwijderd 
gezien zijn eerder op het weblog van MCU ( maar inmiddels door Bert Smeets verwijderde -   danwel ten prooi gevallen aan een van de vele aanvallen van  diens groen onderaards berichtenvretertje)  bijdragen/reacties ,  mij ontbreekt   -onder hulde aan mijn hersencellen en de actualiteit  - de behoefte/prioriteit dit  (nu)  na te zoeken  op de  hierop ook al herhaaldelijk veranderde  site van  Bleijerheide Jos  )   opvallend identieke vraagstelling en  problemen t.ov. een ander persoon .opschrift auto: Dank aan de bevrijders


Van: Crispina [mailto:....@......]
Verzonden: Samstag, 21. Juni 2014 12:29
Aan: Info@volh.nl

Onderwerp: Ter vermijding van enig misverstand Re: Mailsystem?

**,

Ter vermijding van enig misverstand tgv. de 24 uurs realiteit:

Mijn email aan jou schreef ik vannacht  - hoewel zeer tegen mijn zin - gezien het nachtelijk uur desalniettemin op bij ¨concepten¨ om mijn keuzes ook overdag nog eenmaal te kunnen controleren alvorens de deur uit te sturen.
Kwestie van simpel boerenfatsoen dankzij de wijsheid van de Heer Desmond Tutu mbt. het geweld van het ontmenselijken.

DWZ: ik had jouw email niet gezien alvorens die van mij inderdaad alsnog ongewijzigd de deur uit te doen.

Echter aan mijn keuzes: tweemaal NEE !  of  aan mijn overwegingen daartoe is niets gewijzigd

Dat betekent dus: de herhaling van het 2e NEE: Nee **ik wil geen privé-email uitwisseling met je.
En deze 3 emails zie ik dan ook absoluut niet als privé - emails. 

Wat dat betekent?
Wat mij betreft vooralsnog geen idee: als gezegd ik heb momenteel in ieder geval andere prioriteit voor mijn hersen- en nog wat andere cellen. 

Maar op mijn Crispina blog staat het jou natuurlijk vrij om gebruik te maken van jouw Personal Bill of Rights,  dat -inderdaad verdomd handige - lijstje van regels mbt. gedragskeuzes heb ik tenslotte niet voor niets overgenomen en geplaatst.

Ik wens je alle goeds met met jouw  ¨nieuwe fase in waarbij ik terug kom op de eerder ingeslagen weg¨ en je denken daarover.

Het spijt mij bijzonder voor je dat  dit een door anderen afgewongen keuze is tgv. deze ¨Deetman en aanhangels¨ jaren.
Ook dat is , één van de vele vormen van, het geweld en misbruik van deze 4 jaren.

Ik wens je toe dat je de ruimte zult kunnen ontdekken om dit ondanks al die smeerlapperij/geweld  toch een verrijkende ervaring te kunnen laten zijn en je zelf niet af te laten scheppen met die dino-stront. Dat is tenslotte gewoon versteende rotzooi.
Net als wie dan ook zijn de keuzes over jouw leven aan jou.

Met hartelijke groet

*wordt vervolgd
1 opmerking:

crispina zei-------- Origineel bericht --------
Onderwerp: Meer dan onbeschoft
Datum: Sun, 22 Jun 2014 15:34:04 +0200
Van:
Aan: privé naam/adres van Crispina


Beste *Onder mijn e-mails staat o.a de volgende regel.Dit e-mailbericht en enige bijlage is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).Jij knipt en plakt zoveel over andermans rechten dat je denkt het recht in pacht te hebben.

E-mails oftewel correspondentie van anderen te bewerken en deze ongevraagd online te zetten is volgens jouw wel in orde!?l?

Wees fatsoenlijk en publiceer mijn vraag aan jouw, de twee reacties van jouw daarop en mijn laatste reactie in originele vorm.

Onderschrijf dat aansluitend met je volledige naam, dan heb je karakter alles andere is smaad en laster.

Door Stichtingen zoals MC of Externaat zo te behandelen benadeel je slachtoffers van geweld.

Overigens heb je met je knip en plakwerk vergeten mij een antwoord te geven.Met vriendelijke groet.**

Secretaris Stichting ExternaatHomepage

EMail

© V.O.L.H. 2006 -2014 Stichting Externaat KvK. 20131834 Alle rechten voorbehouden.

Dit e-mailbericht en enige bijlage is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u niet de geadresseerde bent, mag u deze e-mail of enige bijlage niet kopiëren of aan derden ter inzage geven of verspreiden. Indien u deze e-mail per vergissing heeft ontvangen verzoeken wij u de afzender ervan onmiddellijk op de hoogte te stellen per e-mail en de betreffende e-mail te vernietigen.P Denk aan het milieu voor u deze e-mail print