maandag, juni 02, 2014

Kansberekening mensenhandel: inzet Collecte bisdom Roermond zondag 1 juni 2014

Wanneer broer 1 er in slaagt een Duitse lening af te sluiten van 75. 000
is dan de kans dat een over verkrachtende broer 2 -eveneens priester - zwijgend Nederlands meideke wanneer zij daaraan crepeert tot Nationaal Martelaar voor de RKK Kerk in Guatamala wordt uitgeroepen groter dan 50 % ?

inzendingen van de antwoorden via het Limburgs Dagblad aan mijnheer Wiertz, bisschop Roermond onder vermelding van OSPEL in de linkerbovenhoek (onvoldoende gefrankeerde enveloppen worden op de bbq gebruikt)

Het meezenden van al dan niet handgebreide onderbroekjes of recepten tbv. zilverpapiermaaltijden wordt niet op prijs gesteld!

Excuses voor misbruik pastoor Steeghs
Vicaris-generaal Hub Schnackers van het bisdom Roermond heeft excuses aangeboden voor het kindermisbruik door wijlen pastoor Jac Steeghs.

Schnackers deed dat zondagochtend tijdens een speciale mis vanwege het 150-jarig bestaan van de parochie in Ospel. Volgens hem was er sprake van 'ernstig seksueel misbruik'. Namens bisschop Frans Wiertz bood hij alle slachtoffers excuses aan en vroeg hij om vergeving.

Steeghs was tussen 1980 en 1991 pastoor in Ospel. In die periode zou hij verschillende kinderen hebben misbruikt. Hij overleed in 1991 bij een auto-ongeluk. Dat was volgens het bisdom 'zeer waarschijnlijk' zelfmoord.

Het bisdom heeft inmiddels één slachtoffer erkend. Tijdens de mis riep Schnackers andere slachtoffers op zich alsnog te melden.

Die oproep wordt ondersteund door de stichting KLOKK en het Vrouwenplatform Kerkelijk Misbruik die zich inzet voor slachtoffers van misbruik door de kerk.

Vrouwenplatform
Het Vrouwenplatform Kerkelijk Misbruik wil bovendien weten of bisschop Gijsen op de hoogte was van het misbruik door Steeghs. Het vraagt zich af of dat niet terug is te vinden in de archieven van het bisdom.

Ook wil het platform weten of slachtoffers openheid kregen als zij daarom vroegen en of er niet meer priesters zijn waarvan het misbruik nog niet is toegegeven.

Het platform stelde al eerder vragen aan het bisdom, maar kreeg daar geen antwoord op.

stuur door:


mail de redactie

Geen opmerkingen: