vrijdag, mei 16, 2014

Je raakt wel ´s wat kwijtTrouw

Het melden van seksueel misbruik in de katholieke kerk blijft ook na 1 juli mogelijk. Maar vanaf die datum behandelt de klachtencommissie alleen nog zaken die niet verjaard zijn en tegen mensen die nog in leven zijn.
  • Voor sommige slachtoffers kan het van levensbelang zijn dat ze na 1 juli nog naar buiten kunnen komen.
    De organisatie van misbruikslachtoffers Klokk
Dat liet de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland vandaag weten in een reactie op de wens van de organisatie van misbruikslachtoffers Klokk om melden langer mogelijk te maken. De bisschoppen praten maandag met de voorzitter van Klokk.

Volgens de bisschoppen is vorig jaar samen met Klokk afgesproken om vanaf 1 juli te stoppen met het behandelen van verjaarde klachten en klachten tegen overleden religieuzen. Vanaf november zijn slachtofers opgeroepen om zich tijdig te melden. Klokk erkent de afspraak, maar heeft ontdekt dat er nog tientallen mensen zijn die zich nog niet hebben gemeld. 'Voor sommige slachtoffers kan het van levensbelang zijn dat ze na 1 juli nog naar buiten kunnen komen', stelt de voorzitter.


Minder verjaarde zaken

Het is sinds 2007 mogelijk om verjaarde zaken en zaken tegen overledenen te melden. Reden om er nu mee te stoppen is dat er steeds minder van dergelijke zaken zijn. Vaak is er niet eens voldoende om een zitting van de klachtencommissie mogelijk te maken, aldus de bisschoppen.

Zij en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR)
vinden het daarom niet langer verantwoord daarvoor geld uit te trekken.
Volgens de Rooms-Katholieke Kerk blijft het met het oog op hulpverlening altijd voor alle slachtoffers mogelijk om met een bisschop of een andere overste te praten over seksueel misbruikbron? click

Het Openbaar Ministerie heeft misbruikzaken van katholieke priesters en geestelijken opzettelijk laten verjaren. De zaken werden opgeborgen in een kastje in het Paleis van Justitie in Den Bosch.
Dat blijkt uit een rapport over de afhandeling door het OM van kerkelijke misbruikzaken in het verleden. Het is geschreven door voormalig procureur-generaal Dato Steenhuis op verzoek van het College van procureurs-generaal. Het rapport is vandaag aangeboden aan de Tweede Kamer.

Geen opmerkingen: