vrijdag, mei 16, 2014

Einddatum voor klachten

BUITENLAND 
Het adviespanel voor seksueel misbruik van paus Franciscus gaat “duidelijke en effectieve” richtlijnen opstellen die het mogelijk maken bisschoppen en andere geestelijken die misbruik niet melden hiervoor te straffen. Dat hebben leden van het panel vanmiddag gezegd.

Slachtoffers en mensenrechtenorganisaties uiten al langer kritiek op het Vaticaan omdat de kerk medewerkers die kinderen hebben verkracht of misbruikt hiervoor niet straffen. In veel gevallen verborg de katholieke kerk de misbruikschandalen zelfs opzettelijk. Het verantwoordelijk houden van geestelijken die over de schreef zijn gegaan wordt gezien als een belangrijke test voor het adviespanel, schrijft persbureau AP.

HUIDIGE WETTEN VOLDOEN NIET VOLGENS KARDINAAL

Kardinaal Sean O’Malley, de aartsbisschop van Boston, zei vanmiddag in een toelichting tegen journalisten dat geestelijken met behulp van de huidige wetten van de kerk verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor misbruik, maar dat de wetten in de praktijk niet voldoen en dat daarom nieuwe richtlijnen nodig zijn:
“Vanzelfsprekend is het onze zorg om zeker te stellen dat er duidelijke en effectieve richtlijnen zijn die we kunnen gebruiken in situaties waarin geestelijken hun verplichting om kinderen te beschermen niet hebben vervuld.”

De commissie werd in december door Franciscus in het leven geroepen na herhaalde kritiek op de katholieke kerk voor het negeren van de stroom aan pedofilieschandalen. In maart werden de leden van het panel benoemd, vier mannen en vier vrouwen. De leden kwamen afgelopen week voor het eerst bijeen.

Einddatum voor klachten

- In het NRC van woensdag 14 mei wordt bericht: ‘Organisatie slachtoffers wil langere meldprocedure’. Voorzitter Guido Klabbers van KLOKK geeft in het bericht aan hierover te zullen spreken in een overleg met kerkleiders. Maandag ontmoeten de voorzitters van de Bisschoppenconferentie, de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) en KLOKK elkaar tijdens het reguliere overleg dat zij hebben.
Op 19 november 2013 maakten de Bisschoppenconferentie en de KNR bekend, dat vanaf 1 juli 2014 de mogelijkheid zou vervallen om klachten van seksueel misbruik in te dienen tegen overledenen en klachten van seksueel misbruik dat verjaard is. De Bisschoppenconferentie en de KNR riepen slachtoffers toen op om deze klachten vóór 1 juli 2014 te melden, indien zij dit nog niet hadden gedaan.
Later, op 16 december 2013, werd die oproep herhaald in een interview van kardinaal Eijk en broeder Van Dam in De Telegraaf en regionale dagbladen. De voorzitters van de Bisschoppenconferentie en de KNR spraken in het interview over de einddatum van 1 juli 2014.
Het was het unieke van de aanpak van de Kerk: strafrechtelijk verjaarde zaken of klachten tegen overleden personen konden worden behandeld bij de Klachtencommissie Seksueel Misbruik RKK, terwijl dat naar Nederlands of kerkelijk recht niet mogelijk is.

Zeven jaar

De Kerk heeft bijna zeven jaar lang de mogelijkheid geboden om klachten van seksueel misbruik in te dienen tegen overledenen en klachten betreffende seksueel misbruik dat is verjaard. In 2007 werd deze mogelijkheid gerealiseerd door de Stichting Hulp en Recht, de voorganger van de Stichting Beheer en Toezicht inzake seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland,  onder de auspiciën waarvan sinds 2011 klachten van seksueel misbruik worden behandeld.
De genoemde datum van 1 juli 2014 werd overeengekomen in het Voorzittersoverleg, van kardinaal Eijk als voorzitter van de Bisschoppenconferentie, broeder Van Dam als voorzitter van de KNR en Guido Klabbers als voorzitter van slachtofferkoepel KLOKK.
Na 1 juli 2014 blijft de mogelijkheid bestaan om een klacht in te dienen wegens seksueel misbruik, mits dat niet verjaard is en de aangeklaagde nog in leven is.
De reden waarom met ingang van 1 juli 2014 de mogelijkheid vervalt om klachten van seksueel misbruik in te dienen tegen overledenen en klachten van seksueel misbruik dat verjaard is, is de afname van dergelijke klachten. Het wordt door deze afname steeds moeilijker om voldoende klachtenbehandelingen te plannen voor de zittingen van de Klachtencommissies. Daardoor is het niet langer verantwoord om de huidige omvang van de Stichting Beheer en Toezicht inzake seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland te continueren. 

0-meting


Een onderzoeksrapport (de “0-Meting”) dat werd opgesteld op verzoek van de

bron: KNR


voorzitter van de Bisschoppenconferentie, de voorzitter van de KNR en de voorzitter van slachtofferkoepel KLOKK, signaleerde dat het bepalen van een einddatum voor het indienen van klachten wenselijk was (zie p. 17-18 in het rapport dat daarover is gepubliceerd). Dit rapport werd op 10 oktober 2013 gepubliceerd en op 5 november 2013 overhandigd aan minister Opstelten. Zie:  http://www.rkkerk.nl/nieuws.php?id=37

De bisschoppen en hogere oversten blijven bereid om in gesprek te blijven gaan met slachtoffers met het oog op hulpverlening.  

Eerdere berichtgeving

Op 19 november 2013 maakten de Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) de datum van 1 juli 2014 bekend. Zie hierover:‘Sluitingsdatum seksueel misbruik overledenen en verjaarde zaken’

Voor het onderzoeksrapport waarin wordt geadviseerd een einddatum in te stellen, en dat op dinsdag 5 november 2013 werd aangeboden aan minister Opstelten: ‘Publicatie onderzoek naar uitvoering adviezen ter zake seksueel misbruik’ Zie: http://www.rkkerk.nl/nieuws.php?id=37 en
http://www.rkkerk.nl/nieuws.php?id=30
Voor meer informatie zie op de website van de Kerkprovincie: ‘Dossier Misbruik: Persberichten’ en op de website van de KNR: Dossier Misbruik: persberichten 

Geen opmerkingen: