woensdag, mei 28, 2014

'Ramen en deuren gingen open'

bron KNR
27-5-2015

ETTEN-LEUR - Dat is de titel van het boek dat op 27 mei is gepresenteerd in huize San Francesco.

De auteur is zuster Victima de Klijn van de congregatie der Zusters Franciscanessen van Etten-Leur, een echte onderwijscongregatie. Op het hoogtepunt telde de congregatie 650 zusters en ruim 300 leerlingen. De titel verwijst naar Vaticanum II, waarin paus Johannes XXIII gelovigen opriep zich niet langer te isoleren binnen de eigen gemeenschap, maar om de deuren en ramen te openen. Zuster Victima de Klijn, oud algemeen overste van de congregatie en historica, vertelt in het boek op levendige wijze hoe zij en haar medezusters inhoud en vorm gaven aan hun religieus leven.

De opzet van het boek is drieledig. In de eerste hoofdstukken boekstaaft zuster Victima de laatste vijfenzeventig jaar van de congregatie. Ondanks de noodzakelijke afbouw op tal van terreinen blijven de zusters werken vanuit een opbouwmentaliteit. Ze ondergaan de 'verliezen' niet als een noodlot, maar gaan er beleidsmatig creatief mee om. In de volgende drie hoofdstukken staat het antwoord op de vraag centraal wie deze zusters als kloosterlingen zijn. Het boek eindigt met het besef van de eindigheid van de congregatie, een gedachte waarmee de zusters geleidelijk vertrouwd zijn geraakt. Zuster Victima schrijft: 'Van een vermoeden, werd het een weten en van een weten een ervaren en aanvaarden.' 

Uit het aanvaarden van de sterfelijkheid ontstond de behoefte om de waarden, waaruit de zusters hebben geleefd, het geestelijk erfgoed, door te geven. De zusters doen dat in de lijn van paus Franciscus, die evenals zijn voorganger Johannes XXIII zijn kerk de opdracht gaf 'deuren en ramen open te zetten'. 

Nu niet, zoals indertijd in de jaren zestig, om de geest van de wereld binnen te laten komen, maar om de geest van de zusters de wereld in te sturen.

Tijdens de presentatie van het boek kwamen verschillende personen aan het woord. Naast de auteur zelf waren dat bestuurslid mevrouw Ria Verrest-van Haperen, algemeen overste zuster Ancilla Martens, mevrouw burgemeester H. Van Rijnbach, familieleden mevrouw A. Schwarz van Manen en de heer J Scholten, medezuster Paula Copray. Er klonken ook verschillende liederen, een daarvan was speciaal voor de gelegenheid geschreven door medezuster Monique Luykx.

De regionale pers liet zich niet onbetuigd. BN De Stem publiceerde op 27 mei een groot interview met zuster Victima. Het boek is voor slechts 15 euro te koop bij de zusters. T: 076 - 5020920 (tijdens kantooruren).

Geen opmerkingen: