dinsdag, november 05, 2013

De groetenhoop

klik
----- Original Message -----
From:  *
Sent: Tuesday, November 05, 2013 2:51 PM
Subject: Re: VPKK VrouwenlotgenotendagDank U

Vriendelijke groet

**


----- Original Message -----Sent: Monday, November 04, 2013 2:37 PM

Subject: FW: VPKK VrouwenlotgenotendagGeachte mevrouw,

Op verzoek van mevr. van Buel stuur ik bijgaande uitnodiging door naar alle vrouwen waarvan de melding en/of klachten bij ons bekend is (en die een emailadres hebben opgegeven). Het kan zijn dat u als ontvanger van dit bericht niet de melding bij ons heeft gedaan, maar dat deze wel uw email adres heeft opgegeven. Ik vertrouw erop dat u dan de informatie naar de betreffende persoon wilt doorgeleiden. Uit oogpunt van privacy zijn de emailadressen van de andere meldingen niet zichtbaar.

Met vriendelijke groeten,

Drs. Jan W. Brenninkmeijer
Hoofd
Meldpunt Seksueel Misbruik RKK
Postbus 13277
3507 LG UTRECHT
030-2306900
06-28777659Van: Marie Louise van Buel [mailto:vpkk.marielouise@gmail.com]
Verzonden: maandag 4 november 2013 14:11
Aan: Secretariaat Meldpunt Misbruik RKK
Onderwerp: VPKK Vrouwenlotgenotendag

Op 30 november organiseert het VPKK haar 2de vrouwenlotgenotendag. Wij willen graag zoveel mogelijk vrouwen bereiken en vragen u ons daarbij te helpen door de uitnodiging op uw website te plaatsen en vrouwelijke melders onze uitnodiging toe te sturen.

Met vriendelijke groet,

Marie Louise van Buel,
secretaris, organisator lotgenotendagen VPKK

06-14441075
026-8487916


Stichting VrouwenPlatform Kerkelijk Kindermisbruik | Website: www.vpkk.nl | Algemeen mailadres: info@vpkk.nl | Postadres: Schubertlaan 5, 6815HH Arnhem | KvK-nummer 57985324 | Rekeningnummer 197686915 Triodosbank 
Geen virus gevonden in dit bericht.

* en **  Dagelijksgebruiknaam en emailadres verwijderd

Geen opmerkingen: