donderdag, november 21, 2013

Meerbosch en de zwijgcultuur: 34- 45 meldingen van slachtoffers, geen uitspraken mogelijk over de omvang. !

NIJMEGEN - Personeelsleden van kinderdorp Neerbosch in Nijmegen maakten met elkaar geen afspraken over het misbruiken van kinderen. Dat staat in een rapport over het jarenlange misbruik binnen het kinderdorp, dat vandaag gepresenteerd is. In het kinderdorp  pleegden meerdere personeelsleden seksueel misbruik. Ook de oud-directeur vergreep zich aan kinderen binnen de instelling. In totaal hebben 34 slachtoffers melding gemaakt van misbruik in de lange geschiedenis van het kinderdorp.

'Nog 9 medewerkers deden mee'

In het rapport wordt een lijst gemaakt van mensen die in verband worden gebracht met het seksueel misbruik. Naast de directeur worden ook 9 andere medewerkers uit de periode 1975-1985 genoemd: 6 groepsleiders, een leidinggevende en 2 medewerkers (medisch/onderwijs). De meeste kinderen werden misbruikt door 1 dader, drie mensen door 2 of 3 daders. Ook is er een melding over misbruik in groepsverband waar de medewerker jongens elkaar liet misbruiken. Verder wordt er melding gedaan van misbruik door een groepsgenoot, die zelf waarschijnlijk weer is misbruikt door de directeur. Misbruik vond meestal plaats over een langere periode.

'Bij de directeur in bad'

Over de jaren '70 laat het rapport een beeld zien van verschuivende normen en waarden over omgangsvormen. Het was bijvoorbeeld heel normaal dat pupillen die niet naar huis konden tijdens weekenden en vakanties, ondergebracht werden bij medewerkers. Ook bij de directeur woonden kinderen in huis. Dat de kinderen bij de directeur in bad gingen, was algemeen bekend. En toch bleef het kinderdorp in de kern een gesloten gemeenschap waar een cultuur heerste van zwijgen.

Praten over seksueel misbruik taboe

Over het misbruik werd niet gepraat, in het rapport ontstaat de indruk van een angstcultuur. Onderzoekers zeggen dat medewerkers hooguit vermoedens hadden, maar dat er niemand op de hoogte was van het misbruik. Er is geen verband gevonden met het plotselinge vertrek van de directeur in 1986 en het seksueel misbruik. In het rapport staat: 'Het gedrag van de directeur lijkt overeen te komen met wat uit onderzoek naar seksueel misbruik in jeugdinstellingen is getypeerd als: het creëren van een geseksualiseerde cultuur door een charismatische leider, waaraan het moeilijk is om je onttrekken. Kinderen worden uitgenodigd en krijgen privileges, zij voelen zich uitverkoren en zwijgen over wat er plaatsvindt.'

Slachtoffers willen erkenning

Uit het onderzoek blijkt dat slachtoffers erkenning willen van Lindenhout, een deel wil gebruik maken van de coulanceregeling. Ze willen hun dader opsporen en laten vervolgen of weten welke maatregelen er genomen zijn ten aanzien van de pleger. Ook vragen de slachtoffers om maatregelen die seksueel misbruik voorkomen. Lindenhout wil slachtoffers in contact brengen met plegers, en gaat misbruik aanpakken met een adviesraad van slachtoffers en professionals. Volgens de onderzoekers kan Lindenhout uit dit rapport vooral leren dat een gesloten gemeenschap met een zwijgcultuur een voedingsbodem is voor seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Geen totaalbeeld

Toch geeft het onderzoek geen totaalbeeld. Omdat het onderzoek over jaren teruggaat en misbruik een taboeonderwerp is, kunnen geen uitspraken worden gedaan over de omvang. Ook is niet te zeggen of Neerbosch afwijkt van andere instellingen in die tijd. Voor het onderzoek analyseerde het Verweij Jonker Instituut 45 meldingen, werd archiefonderzoek gedaan en werden 13 sleutelfiguren en 5 slachtoffers geïnterviewd.Maatregelen
De onderzoekers roepen Lindenhout op om maatregelen te nemen op vijf aspecten:

• erkennen wat er gebeurd is en excuses maken aan de slachtoffers;
• in gesprek gaan met de individuele slachtoffers;
• mediation tussen slachtoffer en dader;
• ervaringsdeskundigen betrekken bij het huidige beleid;
• financiële tegemoetkoming (coulanceregeling).

“Voor zover we punten nog niet hebben opgepakt in het kader van de commissie Samson en het ‘kwaliteitskader voorkoming seksueel misbruik in de jeugdzorg’ van de commissie Rouvoet, zullen we alle bovenstaande maatregelen nemen. Daar sta ik garant voor en daar mag u me aan houden”, aldus Annet van Zon.

Hoewel een aantal slachtoffers het Verwey-Jonker Instituut heeft laten weten dat het ter verantwoording roepen van de plegers hen zou helpen in het verwerkingsproces, zijn de mogelijkheden hiertoe zeer beperkt, aldus de onderzoekers. ‘Strafrechtelijk vervolgen van de plegers is niet meer mogelijk wegens verjaring.Leren-van-Neerbosch_Rapport

Leren-van-Neerbosch_Conclusies-en-aanbevelingen 
 Leren-niet van Neerbosch
Sing Sing

Geen opmerkingen: