woensdag, november 20, 2013

Inburgeringsprocedure: Hoe heet de burgemeester van Wezel, ezel


bronbron

Maar dan moeten ze wél luisterenSluitingsdatum seksueel misbruik overledenen en verjaarde zaken
klik

KNR 19-11-2013
's -Hertogenbosch-Utrecht  - De voorzitters van Bisschoppenconferentie en Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) maken bekend dat er een sluitingsdatum komt per 1 juli 2014 voor meldingen en het indienen van klachten inzake seksueel misbruik tegen overledenen en klachten betreffende seksueel misbruik dat verjaard is.

De Bisschoppenconferentie en KNR treden op korte termijn in overleg met de slachtoffergroepen en Beheer en Toezicht (B&T) inzake de uitwerking. De Bisschoppenconferentie en KNR hechten aan een zorgvuldige voorbereiding en een stappenplan dat met de slachtoffergroepen is opgesteld. Er moeten belangrijke randvoorwaarden worden vervuld, zo hebben de slachtoffergroepen de Bisschoppenconferentie en de KNR laten weten. Nu reeds roepen de Bisschoppenconferentie en de KNR slachtoffers op zich te melden, indien zij dit nog niet hebben gedaan. Dat geldt ook voor degenen die beschikken over nog onbekend steunbewijs. Er is grote waardering voor allen, die zich hebben gemeld en/of steunbewijs hebben geleverd. De RK Kerk wil schoon schip maken, zoals ook naar voren is gekomen tijdens de behandeling in de commissie Veiligheid & Justitie van de Tweede Kamer op 14 november 2014.
OTTAWA, ONTARIO (November 14, 2013) - The Honourable Bernard Valcourt, Minister of Aboriginal Affairs and Northern Development, issued the following statement today:
“I am pleased to announce that the Government of Canada will work with the Truth and Reconciliation Commission, the parties to the Indian Residential Schools Settlement Agreement, as well as the Ontario Superior Court to provide the Commission with a one-year extension to its operating period, until June 30, 2015, as requested by the Commission.

This additional year would allow the Commission sufficient time to complete its mandate, including writing its final report and receiving those documents held at Library and Archives Canada that Canada provides during this period.

We look forward to continuing to assist the Truth and Reconciliation Commission with its important mandate and to meeting Canada’s obligations as set out in the Indian Residential Schools Settlement Agreement.

Our government remains committed to achieving a fair and lasting resolution to the legacy of Indian Residential Schools, which lies at the heart of reconciliation and the renewal of the relationship between Aboriginal people and all Canadians.”

Geen opmerkingen: