donderdag, november 28, 2013

Vermijding van de discussie over de pedogagosche tik. Veiling foto toegang cachot Goede Herder Velp geopend !


Wat zou ie onder het toeziend oog van de nieuwe postzegel van het staatshoofd: nou hebben gezegd
"Dat beloof ik" of  "Zo waarlijk helpe mij God Almachtig?"


Da's vast de reden waarom je in een rechtszaal geacht wordt geen doosje rotte eieren mee naar binnen te nemen. Of waxinelichthoudertjes. 

Wat zullen die Voorzienigheidsnonnen er de pest in hebben. én de bestuursmedewerkster, moeten ze toch nog in hun archief nakijken  waar mijn veroordeling is gebleven, en die van mijn broertje
Of kleine grote broer.
En als ze die niet kunnen vinden: jongens zoeken, we motten de lijst hebben met vernietigde rotzooi !! Stonden daar veroordelingen bij, op grond waarvan er mishandeld kon worden??

En welke professor Murphy mag dan nu dan in het kader van de subsidiering van Neerlands wetenschappelijk onderzoek  -vast Rotterdam  Nijmegen dit keer Roosevelt College dan nu maar 's?
de rekenmethode mag gaan uitvinden waarmee uitgevlooid kan worden wat de dood van een weduwnaar met drie kleine kinderen  financieel betekend?

Want dát staat wél in archiefstukken !! RK gezins zorg,  maar dan niet uitgevoerd door ongehuwde RK dames  bij die weduwnaar, vrouw nog geen jaar dood, die maar niet wilde trouwen, maar  vrijwillig door zijn jongste kinderen
Archiefstukken die bestaan omdat er -  en vele malen meer- halsoverkop betaald moest worden voor plaatsing bij OLV 7  Smarten


En  reken maar dat dat leven, bij gebrek aan weduwnaarspensioen of bijstandswet  dus wél zeer uitgebreid onderzocht en gedocumenteerd werd, zijn dood niet, de beslissing over Soete lieve Geritje werd genomen na zijn tussen tijdse dood. Een kladje en een kalendertje en wat oude kranten doen naast een godzegene de greep gejat doorslagje  rechtbankverslag in een sprekend beeld over kapotte grote grote broers lulkoek over zusje's reactie inclusief. de rest van de was.
Tik, hamerslag, Hilversum: afschaffing 400+ jaar Amsterdamse wezenzorg  en het RK Bisdom wil de sigaar uit eigen doos  in 2013 nog even van de rechter terug God zegene de greep in de eeuwenlang verzamelde miljoenenkas !
Uche uche, Amsterdamse monumentenzorg 

Waarom ben jij niet geadopteerd dan , vroeg de kinderbeschermings dossiers deskundige. Ja, daar hebben we nou nog nooit aan gedacht vertelde Neerlands hoofd-archiefvernietiger, beide ongetwijfeld goed op de hoogte van Verwegistan

't Staat zelfs geregistreerd in Deetmans dossier in een melding waarop de man , anders dan met een
toegangsbewijs  voor zijn  operette-opvoering in besloten kring met keffertjeshow na afloop, ook al nooit enige reactie gaf

En zou Vincent Krah die zich als pleger van schuldig verzuim in ieder geval bij mij meldde nu zijn medaille weer in moeten leveren?
En van de Sande met zijn krijsende beschuldigingen zich daarbij onder verwijzing naar archiefstukken beroepend op een dan al dode psycholoog plus medaille-borst naar Germana  ?

Kennelijk hoog tijd voor de veiling van de foto's van Velp in ieder geval.
En een paar nieuwe violen oorbellen van Roos. 

de Voorzienigheidsplekken Amsterdam- de onderaardse gang (én kelders, zelfs de begane grond "zolder")  staan mét  grafische uitleg van regent Dreesman gewoon op Amsterdams stadsarchief  archieftekening, bijbehorende foto's in copie wil ik, na het vinden van een opmerking van Wilma's zusje  wel ruilen voor weer een archiefstukkie copietje  met de heer Brenninkmeijer.
De ziekenzaal - hoewel met enige hersens c.q.  benul van het gebouw niet nodig - teken ik graag persoonlijk uit. Die trap ging noch zal ik ooit nog opgaan !

De trap van 6 naar 5 hoog nooit meer afgaan!
Daar staan de te vele uitnodigingen van Leonora om van de meidenslaapzaal naar haar slaapzaal te komen om daar getuige te zijn van haar verschoning van in bed plassende broertje in de vorm van het dwars door die ronde meerpersoons wasbakkenfontein rond geramd worden garant voor.


De met de Engelmundus gedeelde Driehuis zolder -laat U leiden door de dakgoot op de foto's waar kinderen 's nachts maar even vergeten en pas de volgende dag gemist werden - niet onwaarschijnlijk omdat Jozef het wel uit haar hoofd liet haar mond open te doen en in een donkere slaapzaal kun je kinderen missen als kiespijn zijn net als het verwarmingshok ongetwijfeld ook in brandweercontrole-archief Velsen terug te vinden.

De schoolrijen van Bonaventura de dag na de verjaardag van mijn broertje wil ik met veel plezier en elke gram haat die ik waar dan ook in mijn lijf kan kan vinden kan  ik zonder zonder enig beroep of  hulp van aanwezige van der Kleij en Krah beschrijven - mét toezegging dat ik ook maar iedere halve gram van die haat in diepste minachting tot na mijn dood hoop te zullen blijven koesteren !!
Dat beloof ik, zo waarlijk helpe mij God almachtig

Kom op, Deetman, kom op met die , anders dan door die RKK doopbewijzen,  veroordelingen

Ze staan in boekhoudingen zoals (ook) Wilma's  grote broer - en waarschijnlijk zonder het zelfs maar door te hebben- heeft laten zien !
Ze staan in de afwezigheid van inspectieverslagen, die niet ingeleverd werden op ministeries.

Ze staan in de netwerk stambomen van 's lands koopman- regenten
Ze staan in de subsidieringstermen van tenten als het FIOM  
Ze staan in de zelfvoldaanheid  van  archiefbewaringbesluiten

Ze zijn zo oud als de weg naar Rome

En ga je vervolgens ergens in een heel stil hoekje kapot staan schamen dat je die uitspraak anno heden nog steeds door je strot hebt kunnen krijgen!
Je echoot de Stichting Echo en die "Neerlands top-onderzoekers" man.
En die hebben na de KNR potten  ter ere van hun eigen potten pindakaas al al meer dan tien jaar lang schuldig gemaakt aan schuldig verzuim en  de doofpot, wat  ze tot 2006 dankzij de RKK propaganda machine nog gelukt ook. Heel simpel: keiharde politiek, cash en  baantjes, betaald met (generaties) mensenlevens,
wat veel te velen een rotzorg was! 


Méér dan hoog tijd met jouw pedagogische tik tot geschiedvervalsing te stoppen
mijnheer de ex-kamervoorzitter
We kunnen ons dát geweld niet meer permiteren ! Deetman: mogelijk meer geweld in Sint Joseph


Er zijn aanwijzingen dat in huize Sint Joseph in Cadier en Keer meer sprake was van fysiek geweld door broeders dan in andere tehuizen. Wim Deetman verklaarde dat woensdag in de rechtbank in Breda. Daar loopt een zaak van een oud-leerling van Sint Joseph die een schadevergoeding eist voor het geweld.


Oud-Tweede Kamervoorzitter Deetman deed onderzoek naar seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Hij benadrukte dat hij geen onderzoek deed naar ander geweld. Wel kwam hij aanwijzingen daarvoor tegen in onder meer notulen van de priestercongregatie. De commissie-Deetman kon het eigen archief van Sint Joseph niet vinden.

De zaak draait om een oud-leerling die eerder 25.000 euro ontving vanwege seksueel misbruik in Sint Joseph. Hij wil nu van de congregatie van het Heilig Hart ook compensatie voor fysiek geweld. Op latere leeftijd stortte de man in en belandde in een rolstoel. Ook kreeg hij een posttraumatische stressstoornis. Door arbeidsongeschiktheid is de vermogensschade berekend op ruim 2 ton.

bron
Deetman kwam ook verslagen tegen van het herdenken van overleden broeders. ,,Daarin werd gezegd dat een broeder streng was en jongeren al snel over de knie legde. Dat vonden wij bijzonder in een in memoriam en wijst erop dat dat voor een broeder geen incident was.’’


Deetman gaf wel aan dat in de instellingen niet de makkelijkste leerlingen werden geplaatst. Er zaten bijvoorbeeld ook veroordeelde kinderen. Het viel de commissie ook op dat in de kelder van Sint Joseph een cel was. ,,Dat werd ook gebruikt. Het viel op: het is niet normaal als je als instelling een cachot hebt.’’


De congregatie sprak eerder de beschuldigingen tegen en zegt dat de feiten zijn verjaard. Het mogelijke slachtoffer zat van 1964 tot 1971 in het tehuis.

Sinds de onderzoeken van de commissie-Deetman kwam er ook een stroom aan meldingen op gang over fysiek en geestelijk geweld bij het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK. Het meldpunt wil daarover meer onderzoek.
Tijd Gepubliceerd op: 27.11.13  bron
bronkwispeldoortje
Geen opmerkingen: