zaterdag, november 23, 2013

laat die herdertjes maar schuiven

bron
Er is geen sprake van dat de bisschoppen het zingen van traditionele kerstliedjes tijdens de katholieke mis hebben verboden. Sterker nog: de bisschoppen zingen zelf graag liederen als Stille Nacht en De Herdertjes lagen bij nachte. Dat schrijft bisschop Jan Liesen van Breda vrijdag in een persoonlijke, open brief op de website van de Rooms-Katholieke Kerk over de commotie rond de kerstliedjes, die vorige week vrijdag ontstond.

Volgens de uitgeverij die het kerkelijk drukwerk voor de missen verzorgt, mochten de bekende kerstliedjes niet meer

afgedrukt en niet meer gezongen worden, omdat ze niet op een 'door Rome 


bron
goedgekeurde lijst' zouden staan.
Daarom ontbreekt de tekst van dergelijke liedjes in de tekstboekjes voor kerst van dit jaar.

Volgens Liesen is al in 2001 bepaald dat gezangen in de volkstaal goedkeuring van de bisschoppenconferentie nodig hebben. Tal van liederen worden sindsdien tegen het licht gehouden. Van de kerstliedjes is apart vastgelegd dat ze ongeacht de goedkeuring gewoon gebruikt kunnen worden. 'Ze behoren tot de liederenschat waaraan gelovigen terecht gehecht zijn en kunnen met Kerstmis volop gezongen worden', schrijft de bisschop.

De bisschoppen zijn verbaasd over de onrust die de uitgeverij van de Abdij van Berne heeft laten ontstaan. Ze stellen dat er in juni al een brief over de positie van de kerstliederen is rondgestuurd.

Een kostbare zalf bederft al door één dode vlieg
Geen opmerkingen: