zondag, februari 15, 2015

Hulp gezocht: Raalte Pastoor Franciscus Hermanus Jozef Stokman, RK Parochie van de H. Kruisverheffing (voordien o.m. Almelo, Utrecht, Oldenzaal)

BRON
tekst straatspandoek: ps 8:7

Mevrouw Mr. I. Bruls-van Strien te Nijmegen (klik) 
vraagt voor een van haar cliëntes steunbewijs e/o nadere informatie over de navolgende persoon i.v.m. seksueel misbruik:


Aangeklaagde: F.H.J. Stkmn. Pastoor in de Parochie van de H. Kruisverheffing te Raalte.
Functie: Pastoor in de Parochie H. Kruisverheffing te Raalte (gewijd tot priester op 15-08-1911)
Uit dien hoofde gaf aangeklaagde godsdienstlessen op de Lagere School waar klaagster zat. De school lag tegenover de H. Kruisverheffingskerk te Raalte.

Plaats: Raalte

Periode: 1945-1952

Bevoegd gezag: Aartsbisdom Utrecht

Toedracht: Pastoor F.H.J. Stkmn. misbruikte klaagster voor het eerst op het kerkhof bij de kerk, in een soort tuinhuisje. Daarna werd klaagster gemiddeld twee keer per week door aangeklaagde uit de klas gehaald en werd zij misbruikt in dit tuinhuisje op het kerkhof, in de parochie en soms in de kerk zelf (H. Kruisverheffingskerk te Raalte).


Geen opmerkingen: