vrijdag, februari 20, 2015

Midalgan

OPMERKELIJKE SPIJTBETUIGING IN HILDESHEIM

BRUSSEL (KerkNet/KNA/RadVat) – Bisschop Norbert Trelle van Hildesheim (Duitsland) heeft tijdens de viering op Aswoensdag zoals aangekondigd een spijtbetuiging uitgesproken over de fouten die het bisdom in 1.200 jaar geschiedenis gewild of ongewild heeft gedaan.

De bisschop vroeg daarbij uitdrukkelijk vergiffenis voor het geweld en het seksueel misbruik door priesters en kerkelijke medewerkers tegen kinderen. "Wij hebben te lang onze ogen gesloten en de slachtoffers aan hun lot overgelaten. Vandaag beseffen wij dat wij de weg van de liefde niet hebben bewandeld en hebben nagelaten om het goede te doen. Vandaag staan wij voor de barmhartige God. Wij staan voor U en voor alle mensen, gebukt onder de oude schuld. Wij vragen om vergiffenis."

De bisschop van Hildesheim sprak eerder ook al een spijtbetuiging uit over de geloofsverkondiging met geweld in de Middeleeuwen, de aflatenhandel, de heksenverbranding, het schisma van de Reformatie en de Dertigjarige Oorlog.
(Kerknet)

bron

Geen opmerkingen: