donderdag, februari 12, 2015

Hulp nodig: Steenen Trappen Roermond

Zuster Wrnr | Zuster Btrx | Monseigneur W.P.A. Dlhfn | Monseigneur Bisschop P.J.A. Moors - Roermond

Mevrouw Mr. Ilse Bruls-van Strien vraagt steunbewijs voor een van haar cliëntes is de navolgende zaken:

Aangeklaagde: Zuster Wrnr. (burgerlijke naam: A.L.C. Mns.)
Functie: Zuster W. had eveneens de leiding over groep B, waarin klaagster geplaatst was maar in een eerdere periode nl. 1962-1965
Locatie: Internaat De Steenen Trappen

Aangeklaagde: Zuster Btrx. (burgerlijke naam: E. Vrbst).
Functie: De zuster had de leiding over groep B., waarin klaagster was geplaatst
Periode: 1966-1970
Locatie: Internaat de Steenen Trappen te Roermond

Aangeklaagde: Mgr W.P.H. Dlhfn.
Functie: De Monseigneur droeg de H. Missen op in de periode dat zij daar verbleef. Als klaagster gezongen had in het koor, moest zij met hem mee. Hij was tevens Rector van internaat De Steenen Trappen
Periode: 1966-1968
Locatie: Internaat de Steenen Trappen


Aangeklaagde: Mgr Bisschop  Petrus Johannes Anthonius Moors
Functie: De Bisschop bereidde de H. Communie voor van klaagster toen zij in Internaat De Steenen Trappen verbleef.
Tijdens de gesprekjes die zij met de bisschop in het gebouw tegenover het internaat De Steenen Trappen moest hebben vond het misbruik plaats.
Periode: 1968


Caritas ex Deo:  Biografisch woordenboek van Nederland 3

2 opmerkingen:

Janne-Martha de Vries zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
crispina zei

crispina zei
Hoewel ik de reactie niet begrijp, eerst geplaatst en kennelijk enige uren later zonder verdere mededeling weer verwijderd, desalniettemin: bedankt.

Ik neem aan dat U inmiddels een contact adres van Mevrouw Mr. Ilse Bruls-van Strien (even klikken op de naam) die om steunbewijs voor een van haar cliëntes is de navolgende zaken vroeg heeft gevonden.

Aangezien U ook kontakten heeft met o.a. Stichting Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik - VPKK http://www.vpkk.nl/

zal ikzelf Uw mogelijke gewaardeerde en mogelijk alsnog voor iemand noodzakelijke steun noodzakelijke (beide) reactie(s) die U hier achter liet ook even door geven aan deze Stichting. Zoals U natuurlijk zelf ook even - en dat lijkt mij handiger - even hierover contact met de VPKK kunt opnemen.

Tot slot: U kunt natuurlijk ook altijd even contact maken met het Meldpunt RKK , bv. met Mevrouw Sanders, dan wel het algemeen sekretariaat. Aangezien ook dit nog steeds steungetuigen/ verklaringen nodig heeft en zo nodig door kan geven.

Nogmaals: dank voor uw mogelijke medewerking.

Meer dan dit kan ik er - samen met mijn vriendelijke groet - in ieder geval niet mee.

Die vriendelijke groet bij deze dus.


Crispina