maandag, februari 23, 2015

# 29 weer bericht

klik... (bron)

Door technische ontwikkelingen, overheidsmaatregelen en commerciële belangen is het recht op privacy onder druk komen te staan.

Door de gebeurtenissen van nine eleven en door de economische crisis nam de behoefte aan veiligheid en transparantie toe. De snelheid waarmee de it zich ontwikkelt, maakt het mogelijk om steeds meer gegevens van burgers te verzamelen en op te slaan.

De Amerikaanse rechtsgeleerden Warren en Brandeis (1890) zagen ruim een eeuw geleden de bui al hangen. Zij vroegen aandacht voor wat zij noemden the right to be left alone. Lang voor het it-tijdperk waarschuwden zij dat moderne uitvindingen zoals fotografie privacy konden aantasten. Zij vonden toen al dat dit wettelijke geregeld moest worden.
klik
2 Zestig jaar later, in 1948, legden de Verenigde Naties het recht op privacy vast in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

3 Daarna kwamen er ook verschillende nationale en internationale wetten en regelingen.

 De naleving daarvan wordt door overheidsinstanties bewaakt.
In Nederland bestaat daarvoor het College Bescherming Persoonsgegevens. Alles goed geregeld dus, zou je denken. Maar nee. Anders dan Cerberus, die Griekse hellehond die alles zag en nooit sliep, doen de privacywaakhonden van de overheid nog wel eens een dutje. Dat levert problemen op. Ik zal mij in deze bijdrage concentreren op de medische privacy

Foto Dave Hunt, bron

# 29 you have a right to know 


Geen opmerkingen: