donderdag, februari 06, 2014

Opvoedingsondersteuning IKON door steun Eerbetoon Leger des Heils NL aan Lewis Blayse: Campagne Goodwill

Hoeveel zou zo'n verklaring nou opbrengen?

En als je dat nu eens niet omrekent in kennelijk noodzakelijke donaties van pakjes shag en blikjes bier maar in keiharde euro's of dollars, Ms. Doyle? 

Zo kan de RKK zich nog 's een VN verklaring en 'n Tomasio permiteren En juichende idioten
Nou maar hopen dat ze dat in Lampedusa en op Malta door hebben tijdens de 100 m. skischans springenHeilsleger geschokt door misbruikzaak Australië

03 feb 2014

'Met leedwezen heeft het Leger des Heils in Nederland kennisgenomen van de gevallen van kindermisbruik die hebben plaatsgevonden in opvangtehuizen van het Australische Leger des Heils.' Dat meldt het Heilsleger op de landelijke website.

'We zijn van mening dat kinderen in een veilige omgeving moeten opgroeien. Een omgeving waarin zij op een goede manier kunnen leren en zichzelf ontwikkelen op weg naar volwassenheid. Kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd kunnen daar ook op rekenen.'

Deze week kwamen gruwelverhalen van misbruik naar buiten in vier tehuizen van het Leger des Heils in Australië. Kinderen werden onder meer geslagen, verkracht en gegeseld. Van 28 januari tot en met 7 februari zijn er hoorzittingen voor een landelijke commissie over het misbruik.

Deze commissie, die mede door de regering is ingesteld, onderzoekt alle misbruikzaken binnen kerkgenootschappen. Eerder was al bekend dat binnen de Rooms-Katholieke Kerk veel misbruikzaken waren. Het is voor het eerst dat The Salvation Army wordt genoemd.

'Het Australische Leger des Heils heeft openlijk zijn fouten toegegeven en biedt verontschuldigingen aan, aan allen die hierdoor getroffen zijn. Tevens verklaart het dat het op een oprechte en betrokken wijze zijn verantwoordelijkheid wil nemen ten opzichte van de slachtoffers', zo laat de Nederlandse zusterkerk weten.

In Nederland heeft de commissie-Samson in 2012, in opdracht van de regering, de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid in instellingen of pleeggezinnen zijn geplaatst. Het Leger des Heils is zowel jeugdbeschermingsorganisatie als aanbieder van jeugdhulp in diverse provincies en heeft meegewerkt aan dit onderzoek.

Mensen die vragen hebben over het misbruiknieuws uit Australië kunnen daarvoor terecht 'bij ons steunpunt voor mensen die met seksueel misbruik te maken hebben of hebben gehad en dit aan ons willen melden', aldus het Nederlandse Leger des Heils.

Bron: HetGoedeLeven


Vaker verzoeken om hulp door nieuwe armoede

 Door de aanhoudende crisis kloppen gezinnen steeds vaker aan bij het Leger des Heils voor onderdak of andere vormen van hulp. Dat meldde de organisatie maandag.
"Het gaat hier om 'nieuwe armoede', dus niet om mensen die al een zwervend bestaan leiden of verslaafden. Het zijn mensen die plotseling hun baan kwijtraken of zzp'ers zonder opdrachten", aldus een woordvoerder op het hoofdkantoor van het Leger des Heils in Almere.


Afgelopen week dreigde in Leeuwarden een moeder met zes kinderen op straat te belanden. Zondag werd in overleg met burgemeester Ferd Crone een voorlopige oplossing voor het gezin gevonden. Volgens Crone gaat het hier om een gezin dat al twee jaar in beeld is bij hulpinstanties.

Maar door de duur van de crisis komen nu ook andere mensen in problemen. "Dan is hun spaarpotje of de spaarrekening leeg en soms moeten mensen zelfs hun (koop)huis uit", aldus de woordvoerder. 


"Deze groep mensen is over het algemeen goed te helpen. Ze zijn weerbaar en hebben vaak nog genoeg perspectieven". Wel moeten mensen vaak eerst hun schroom overwinnen. "Maar als ze bij ons aankloppen, hebben we deze gezinnen in veel gevallen binnen 3 tot 6 maanden weer op de rails."

Het Leger des Heils krijgt wel vaker te maken met gezinnen zonder sociaal vangnet. Die kunnen dan niet aankloppen bij familie of vrienden. "Dat soort gevallen zien we overal: van noord tot zuid en van oost tot west."

Bron: ANP

Geen opmerkingen: