zaterdag, februari 15, 2014

heren ik kots van U!

Burgemeester Leiden: huisvesting Benno L. is plicht

15-2-2014

Alle gemeenten in Nederland moeten hun best doen om zedendelinquenten die hun straf hebben uitgezeten, aan onderdak te helpen. Dat stelt de Leidse burgemeester Henri Lenferink. Zaterdag werd bekend dat pedoseksueel Benno L. sinds kort in Leiden woont.
Gevoelig
Volgens Lenferink zal de ex-zwemleraar niet langer dan een jaar in zijn stad wonen. Daarna wil hij verhuizen naar familie in het buitenland. Lenferink zegt dat hij het besluit om L. te huisvesten zorgvuldig heeft afgewogen, al beseft hij dat het onderbrengen van zedendelinquenten gevoelig ligt.

Onoplosbaar probleem
,,Wanneer alle burgemeesters nee zouden zeggen, zouden we met een onoplosbaar probleem zitten. Dat vind ik niet acceptabel. Daarom ben ik van mening dat alle gemeenten in Nederland een bijdrage zouden moeten leveren aan de oplossing van dit vraagstuk.”

Bewuste keuze
Lenferink heeft er bewust voor gekozen de buurtgenoten van L. niet te waarschuwen dat hij daar zou komen wonen. ,,Er rust een taboe op het huisvesten van zedendelinquenten en dat is de reden dat ik de buurt niet vooraf heb geïnformeerd. Ik heb ervoor gekozen om de huisvesting van de heer L. in het begin niet met de omwonenden en anderen in de stad te delen, om zo in alle rust ervaring op te doen en te kijken hoe de situatie verloopt." Nu het nieuws naar buiten is gekomen, zal Lenferink met omwonenden persoonlijk in gesprek gaan. Hij zegt graag van hen te horen hoe zij tegen de situatie aankijken.


bron

Volkskrant
15-2-2014


Het kostte Jan Poot miljoenen euro's en jaren werk, maar vorige maand kreeg de hoogbejaarde vastgoedmiljonair zijn zin. Althans voorlopig: er komt een uitgebreid strafrechterlijk onderzoek naar de oud-topambtenaar Joris Demmink. De voormalige secretaris-generaal van het ministerie van Justitie wordt beschuldigd van de verkrachting van twee Turkse jongens in de jaren negentig.
Het is de uitkomst van een al jaren durend steekspel. Met aan de ene kant ministers van Justitie en het Openbaar Ministerie die keer op keer zeggen dat er geen bewijs is voor de beschuldigingen. En aan de andere kant de anti-Demminklobby die overtuigd is van een doofpot en deze open probeert te wrikken met een internationale campagne, juridische procedures en publicaties.
Spin in het anti-Demminkweb, en financierm is Jan Poot (89)
Vader van zes, grootvader van twintig. Zonder hem, zegt hij, was de tegenstand nooit zo ver gekomen.
Behalve een landende groene specht , zijn ook zoon Peter en communicatieadviseur Jaap Sluis aanwezig

Toine Heijmans en Elisabeth Stoker: 

"Ik heb een opdracht"

Waar komt die vandaan?
Die komt van boven. Niet van beneden"

Is het een goddelijke opdracht?
"Vind ik wel, ja"

Wat houdt die in?
"Joris Demmink beschadigt Nederland. Hij is de reden dat Nederland zich economisch niet goed kan ontwikkelen. De pedofilie is bijkomend. Daar gaat het me niet om." 

En dat houdt u dag en nacht bezig
"Ja"

Hoeveel geld heeft de campagne tegen Demmink u al gekost?
"Miljoenen. Vorig jaar was ik 4 miljoen euro kwijt." Even later: "Het precieze bedrag weet ik niet, maar de voortdurende strijd tegen rechtsmisbruik loopt in de miljoenen.".

Waar gaat dat geld aan op?
Aan mensen die de zaken voor me regelen. Waar het precies aan op gaat, weet ik niet. Het interesseert me ook niet. Ik wil gewoon dat het geregeld wordt."

Die 4 miljoen betaalt u aan...
"... degenen die ervoor werken. De heer Robert Rubinstein van de stichting de Roestige Spijker heeft er samen met lobbyisten voor gezorgd dat er een hoorzitting in het Amerikaanse Congres is gehouden over Demmink. Advocaat Mathijs Kaaks heeft ervoor gezorgd dat er begin maart in de Utrechtse rechtbank voor het eerst in het openbaar getuigen gehoord werden over Demmink. Advocaat Adele van der Plas, die de twee Turkse jongens bijstaat,  betaal ik niet. Maar ik heb wel haar reis naar naar het Amerikaans Congres betaald, net als die van de Nederlandse jongen die misbruikt is door Demmink en die van oud rechercheur Klaas Langendoen."

Als u zich er niet mee had bemoeid, was er dan niks gebeurd in dit dossier?


"Klopt"

Waarom wilt u zo graag dat Demmink wordt aangepakt?
"Het is mijn levensdoel om deze zaak op te lossen"

Maar U heeft persoonlijk nooit met Demmink te maken gehad?
 Klopt
Even later: Ik ben niet begonnen met hem vanwege  zijn pedofilie, maar vanwege Schiphol. Hij dwarsboomt mijn plannen met de luchthaven.

Er is dus toch iets persoonlijks?
Nee ik doe dit voor Nederland. Ik besteed er miljoenen en miljoenen aan. Dat doe ik niet omdat ik het geld kwijt wil maar om Nederland te redden. Niet dat Nederland het waard is om gered te worden, dat zeg ik er meteen bij
Zoon Peter Poot: Het systeem is verrot en Demmink is daarvan de verpersoonlijking. Daar draait het om. Wat zit er achter? Hoe is het hem gelukt het kindermisbruik af te schermen?

Wie Jan Poot wil begrijpen, moet in zijn geschiedenis duiken. Hij is de calvinistische zoon van een veehandelaar. Begonnen als provincieambtenaar ("Ik was zo arm als een luis") groeit hij in de jaren zestig en zeventig uit tot een succesvol vastgoedondernemer, met bedrijven als Eurowiningen en Eurohome. In de jaren tachtig krijgt hij een visioen, een droom om iets groots te verrichten. Hij richt zich volledig op Schiphol. Het vliegveeld wordt dan nog omringd door aardappelvelden, maar Poot wil dat het zich ontwikkelt tot een airport city, vergelijkbaar met luchthavens die hij in Amerika zag. De beste woon- en werklocatie van Europa, de economische motor van het land. Hij richt Chipshol op: Ik was toen 62. Ik heb het niet opgericht voor mijzelf, niet voor mijn gezin, maar voor Schiphol, voor Nederland.
In vliegende vaart koopt hij grond.
Want als Poot een doel heeft, loopt hij er het liefst in een rechte lijn naartoe. 
Daar gaat het mis. 
Het leidt tot botsingen met zijn zakenpartners, Schiphol en gemeente- en provinciebestuurders. En al snel stapelen de juridische procedures zich op. In één daarvan oordeelt de Haarlemse rechtbank dat Schiphol Poot inderdaad in de wielen heeft gereden. Volgens Poot heeft hij daarom recht op bijna 100 miljoen euro genoegdoening. 
Maar vlak voordat de rechtbank de hoogte van de schadevergoeding bepaalt, worden de rechters gewisseld. Het resultaat: Schiphol hoeft "slechts"  16 miljoen aan Poot te betalen.
Stellig: "Joris Demmink heeft er voor gezorgd dat de drie Haarlemse rechters gewisseld werden."

U denkt werkelijk dat hij daar een hand in heeft gehad?
Van wie kan het anders zijn? Een lage ambtenaar kan zoiets niet regelen.

Waarom zou hij dat gedaan hebben?
Om te voorkomen dat Schiphol mij een hoge schadevergoeding moest betalen

Hoe bent u daar zo zeker van?
"Hij had de leiding. Daarom."

Jan Poot praat met zijn handen. Vaak priemt zijn wijsvinger, en dan vouwen alle vingers zich ineens. Zijn rechteroog knijpt verder dicht, naarmate hij zich meer inspant.
In 2009 krijgt hij een brief van twee klokkenluiders die een Haags elitair pedofielennetwerk beschrijven, en daarin valt de naam Demmink. Voor die tijd had Poot niet van van de secretaris-generaal gehoord. Demmink is "chantabel en een chanteur" staat erin. Hij weet veel van hooggeplaatsten. Door die brief valt bij Poot alles op zijn plek. Demmink is degene die op de achtergrond in Nederland aan de touwtjes trekt.
Omversaagd begint hij een campagne: er volgt een boek, De Demmink Doofpot, en een website. Als dat niet werkt, richt hij stichting de Roestige Spijker op, die juridische procedures in Nederland aanspant en investeert hij miljoenen in een lobby bij Amerikaanse Congresleden. Het resulteert in het najaar van 2012  in een hoorzitting in het Congres in Washington, waar de documentaire Dutch Injustice wordt vertoond, en advocaat Adele van der Plas optreedt, samen met een man die zegt door Demmink te zijn misbruikt. Er er komt een brief aan de Europese Unie, "ondertekent door zes senatoren. Zes! Die hebben geschreven dat Nederland eruit gegooid moet worden. Dat Nederland het minst betrouwbare land is wat bestrijding van kindermisbruik betreft en daardoor de hele EU verzwakt".
 
U zegt: ik doe dit voor Nederland. Maar u stimuleert Amerikaanse Congresleden om een brief te sturen aan de EU waarin Nederland wordt neergezet als pedofielenland.
"Dat kan me niet schelen"

Waarom Amerika? Wat is jullie strategie?
"Onze strategie is om Nederland weer mee te laten doen in de vaart der volkeren," zegt Jan Poot.
Zoon Peter: "Wij hebben altijd gezegd, als het Demmink dossier alleen in Nederland blijft sudderen, wordt het nooit wat. Er moet een internationale impuls komen. Daarnaast proberen we via juridische procedures de zaak los te wrikken. Het is de enige route die rechtmatig is. We hebben weinig vertrouwen in de rechterlijke macht. Maar met getuigenverhoren voor de rechtbank, zoals die volgende maand gehouden worden, creëren we nieuwsmomenten. En dat levert ons altijd weer nieuwe informatie en tips op",
Het einddoel: de ontmaskering van Demmink, waardoor de regering op de schop moet en de rechterlijke macht en de journalistiek ontwaken. Want, vinden Jan en zijn zoon, de pers is in gebreke gebleven en justitie heeft gefaald.
Peter: "Wij zijn inmiddels een soort OM geworden."
Jan: "Ja, wij zijn het OM."

Stel dat Demmink wordt veroordeeld, wat gebeurt er dan volgens u?
"Een veroordeling van Demmink is heel belangrijk. Want dan moeten er allemaal mensen verdwijnen. Opstelten, Hirsch Ballin, Donner. Wij hebben altijd veel ontzag gehad voor de familie Donner - wij kunnen niet begrijpen waarom Donner Demmink ooit benoemd heeft tot secretaris-generaal. Er moet iets achter zitter."

Deze ministers hebben tot nu toe altijd volgehouden dat er geen bewijs is
"Dat geloof jij? Zulke vragen irriteren me. De ministers zeggen dat ze de zaak hebben onderzocht. Maar dat onderzoek is gedaan door Demmink zelf-hij was de topman bij Justitie. Hij had de leiding! Hij regisseert alles. Ik snap niet dat de pers daar niet over na heeft gedacht." 

U weet dat Demmink inmiddels met pensioen is
Ja wat denk jij nou? Demmink is nog steeds bezig

Kunt U begrijpen dat er mensen zijn die zeggen dat U jaagt op spoken?
Nee. Ik denk dat ik heel serieus wordt genomen

Er zijn er die u een complotdenker noemen
Peter: De Geschiedenis hangt van complotten aan elkaar. Julius Caesar is vermoord door een complot. Mensen die niet in complotten geloven zijn naïef
Jan: Wij zullen winnen. Al duurt het wel een beetje lang. Ik krijg duizenden reacties. Ik denk dat niemand in Nederland zo veel reacties krijgt als ik. Ik heb veel bewonderaars, hoor.

Dat sterkt u
Ik zou een revolutie kunnen ontketen. Als ik een politieke partij zou oprichten.

Waarom heeft u dat nooit gedaan?
Denken jullie dat ik gek ben?

Nee
Ik heb het al zo druk, denk je dat ik me met die vermaledijde politiek wil bezighouden? Bent u wel eens in de tweede kamer geweest? Kamerleden hebben nooit om na te denken. Ik heb weleens een afspraak gehad met Boris vsn der Ham (voormalig Kamerlid D66, red ). Hij zegt tegen ons: ik heb maar een kwartier. Ik zei tegen hemL u heeft ons drie kwartier beloofd. Sterker nog: u mag blij zijn dat u een gesprek met mij kunt krijgen, Dáág mijnheer van der Ham, dáág. En we stapten gelijk op.
We hebben iets soortgelijks gehad met Buma (fractievoorzitter van het CDA, red.) Hij zat onmiddellijk bepaalde theorieën te verkondigen. Ik zei: wij willen nou zeggen wat we willen zeggen. Nou dat was niet mogelijk. Toen zijn we ook gelijk opgestapt.
Jullie zouden ook premier kunnen worden van dit land.

Fijn dat u zoveel vertrouwen in ons hebt...
Het zijn allemaal flapdrollen. Wat heeft Balkenende gedaan voordat hij ineens minister-president werd?

Houdt u ooit rekening met scenario dat Demmink onschuldig kan zijn, dat hij geen pedoseksueel is.
"Wat een onnozele vraag. Natuurlijk heeft hij het gedaan. Als hij het niet gedaan zou hebben, zou ik in de gevangenis zitten. Dan zou hij mij hebben vervolgd wegens laster."

Journalisten hebben ook veel onderzoek gedaan, maar nooit een smoking gun gevonden.
Voor een goed functionerende rechtstaat heb je drie dingen nodig: goede rechters, een goede regering en een goede pers. En dat is nu niet het geval. Ik vind het fijn dat jullie hier zijn, maar het ergert mij ook. Jullie zijn er nu pas, en jullie stellen stellen ook die schuldvraag over Demmink.

De pedofiliebeschuldigingen zijn niet zomaar aantijgingen
Met Demmink heb ik geen medelijden. Waarom daagt hij mij niet uit? Dat durft hij niet. Als u beschuldigd wordt van pedofilie en u zit bij de Volkskrant. Wat zegt de Volkskrant dan?

Hopelijk wacht onze werkgever de uitspraak van de rechter af.
Een kruidenier stelt geen cassiere aan die beschuldigd wordt van diefstal. Als je in opspraak bent, terecht of niet, moet je uit eigen beweging opstappen.

Maar stel nou dat Demmink onschuldig is.
Dan zou mijn vrouw veel gelukkiger zijn geweest. Zij heeft vaak gezegd Jan,  wordt nou toch eens gezellig, je bent altijd aan het werk. Maar ik moet wel werken en daar is mijn vrouw slachtoffer van geworden. Wij hebben geen oude dag.

Kunt u uitleggen hoe uw dagen er uitzien?
Nou... dan moet ik ook uitleggen hoe mijn nachten er uitzien.

Vertelt u maar
Ideeën krijg ik 's nachts en dan moet ik mijn bed uit om eraan te werken.

Wat voor ideeën?
Voor boeken onder andere. De Demmink Doofpot heb ik in zes weken geschreven.

Al die moeite en het geld, is dit het waard? Voor een ondernemer lijkt het geen rendabele investering.
Jos:  ons bedrijf heeft al twintig jaar geen normale ontwikkeling doorgemaakt. Een normaal bedrijf gaat dan failliet. Maar wij houden vol.
Peter: We kunnen nooit doen wat we willen rondom Schiphol zolang deze misstanden blijven bestaan. Inmiddels is het ook een principiële zaak geworden. Want waarop wij zijn gestuit is zo verontrustend en onthutsend -het systeem is in en in verkeerd.
Jan: Men heeft altijd gezegd: Poot gaat dood. Men rekent erop dat ik een keer stop. Onze gezondheid lijdt eronder, maar we geven niet op.

Wanneer is het geld op?
Als we nog twintig jaar door moeten, wordt het wel een beetje vervelend.


Geen opmerkingen: