dinsdag, januari 23, 2018

Antwoord op laatste wens van Moek, Op 31 januari bepaalt het Hof in Den Bosch of Heringa wordt gestraft omdat hij zijn 99-jarige moeder hielp bij haar wens om te sterven.

In de documentaire ‘De laatste wens van Moek’ onthult Albert Heringa dat hij zijn 99-jarige stiefmoeder, die haar leven voltooid vond, hulp bij zelfdoding gaf.

De 99-jarige Maria (Moek) Heringa was niet ziek maar vond haar leven voltooid en wilde niet meer verder leven.

Ze vroeg haar huisarts haar te helpen. De arts begreep haar wens, maar vond haar nog ‘te goed’ om op haar verzoek in te kunnen gaan. Versterving, stoppen met eten en drinken, leek haar de enige mogelijkheid. Maar daar voelde Moek niets voor.

Albert besloot haar te helpen bij haar zelfgeregisseerde dood en haar de anti-malariapillen te geven, die hij had overgehouden aan zijn tropenreizen. In combinatie met een antibraakmiddel en slaappillen maakte ze hiermee een einde aan haar leven.
Albert Heringa beging hiermee een strafbaar feit en werd in februari 2010 zes uur lang verhoord door het Openbaar Ministerie. Meer dan twee jaar nadat de NCRV de documentaire op TV vertoonde, heeft het OM besloten om Albert Heringa te gaan vervolgen.

Op 20 en 22 januari roept de NVVE in paginagrote advertenties iedereen op om Albert Heringa een hart onder de riem te steken.

Op 31 januari bepaalt het Hof in Den Bosch of Heringa wordt gestraft omdat hij zijn 99-jarige moeder hielp bij haar wens om te sterven. Volgens de NVVE kan het Hof geschiedenis schrijven door te erkennen dat Albert Heringa geen andere keuze had dan zijn moeder te helpen.

Moek

De NVVE vindt dat we mensen met een doodswens niet in de steek mogen laten: ‘Niemand sterft alleen’. Hulp bij zelfdoding door familieleden en andere naasten komt geregeld voor in Nederland. Dat gebeurt in het diepste geheim, omdat het strafbaar is (art. 294 lid 2 van het Wetboek van Strafrecht). Moek Heringa had een langdurige en weloverwogen wens om te sterven. Zij had op haar hoge leeftijd echter niet de mogelijkheid om zelf op een menswaardige manier een eind aan haar leven te maken. Bovendien vond zij geen arts bereid die haar mocht helpen.
Albert Heringa verstrekte zijn moeder uiteindelijk in 2008 de dodelijke medicijnen. Hij vertelde erover in de indrukwekkende documentaire De laatste wens van Moek. Het Openbaar Ministerie twijfelde niet aan de goede bedoelingen van Albert Heringa, maar besloot hem toch te vervolgen en eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden. De NVVE vindt dat het OM hiermee hulp gelijk stelt aan een misdaad.

Uitspraak

Tien jaar na dato doet het Hof in Den Bosch uitspraak. Afhankelijk van de uitspraak komt voor Albert Heringa een einde aan een lange, zware procesgang. Volgens de NVVE verdient hij de steun van ons allemaal. Vandaar de oproep om Albert Heringa een hart onder de riem te steken. Op 31 januari zorgt de NVVE ervoor dat Heringa voor het betreden van het Hof een warm onthaal krijgt.


Geen opmerkingen: