dinsdag, januari 30, 2018

Hoe 's lands eerste commerciële ggz-instelling over de kop ging - Oproep NVVE voor Albert Heringa levert duizenden reacties op

Het Limburgse Virenze was de eerste commerciële ggz-instelling in Nederland en ging eind vorig jaar over de kop. Reconstructie van een tragedie in zes bedrijven.

Trouw

27 januari 2018


De oproep van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig levenseinde (NVVE) om Albert Heringa een hart onder de riem te steken, levert een stroom aan reacties op. Meteen al in het weekeinde waarin de actie begon, ondertekenden ruim tienduizend mensen de petitie. 


De NVVE verzamelt alle reacties en overhandigt ze op 31 januari aan Albert Heringa bij het Paleis van Justitie in Den Bosch om hem – ongeacht de uitspraak – een hart onder de riem te steken.


De Rechtspraak 

6Beslissing

De Hoge Raad:
vernietigt de bestreden uitspraak, maar uitsluitend wat betreft het door het Hof gegeven ontslag van alle rechtsvervolging;
verwijst de zaak naar het Gerechtshof 's-Hertogenbosch, opdat de zaak in zoverre op het bestaande hoger beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan;
verwerpt het beroep voor het overige.

Dit arrest is gewezen door de vice-president W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren J. de Hullu, Y. Buruma, A.L.J. van Strien en M.J. Borgers, in bijzijn van de griffier S.P. Bakker, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 14 maart 2017.

Geen opmerkingen: