woensdag, januari 24, 2018

wees een koning op je eigen vierkante meter ( *)
" ...
Houd U er rekening mee dat de rechtbank kosten in rekening brengt als u een beroepschrift
indient"
Trix fix 't

28-12-2017

Citaat Schadefonds geweldsmisdrijven.
Met een kusje van de minister

Da vond de medewerkster van Slachtofferhulp Nederland óók niet leuk !
Ik ook niet.
En da's dus precies waarom mijn handtekening niet onder Internationale Verdragen staat
en ik dus kinderen heb.
Nonnen niet.

Maar hoe dat dan zit met een Bond van RK Geitenfokkers
Tja.
Da's gelukkig een héél andere vraag !
181 archief van de Vereniging Pro Juventute art. 1 Grondwet
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Geen opmerkingen: