woensdag, september 06, 2017

Kusjes: Pro Juventute

5-9-2017

Geachte V D S b f G. O. I. M/K V.* 


Tot mijn spijt moet ik u informeren dat uw aanvraag tot digitalisering
is afgewezen.

xxxxx
Archief: 181 - Archief van de Vereniging Pro Juventute
Inventarisnummer: 949 - Notulen van de vergaderingen van het Algemeen
Bestuur
xxxx

In dit inventarisnummer bevindt zich materiaal waar een
openbaarheidsbeperking op rust. In een aantal gevallen is het mogelijk
dat de openbaarheidsbeperking wordt opgeheven. Meer informatie daar over
vindt u hier:

https://archief.amsterdam/uitleg/niet-openbaar_archief/index.nl.html

Met vriendelijke groet,
Medewerkers Archiefbank


5-9-2017

Geachte V D S b f G. O. I. M/K V.  


Tot mijn spijt moet ik u informeren dat uw aanvraag tot digitalisering
is afgewezen.

xxxx
Archief: 181 - Archief van de Vereniging Pro Juventute
Inventarisnummer: 943 - Notulen van de vergaderingen en correspondentie
van de Commissie voor Gezinsvoogdij
xxxx

In dit inventarisnummer bevindt zich materiaal waar een
openbaarheidsbeperking op rust. In een aantal gevallen is het mogelijk
dat de openbaarheidsbeperking wordt opgeheven. Meer informatie daar over
vindt u hier:

https://archief.amsterdam/uitleg/niet-openbaar_archief/index.nl.html
Met vriendelijke groet,
Medewerkers Archiefbank --

Kusje terug, 

V D S b f G. O. I, M/K V.  

* Google vertaal:

Verenigde Democratische Samenleving met boere fatsoen Gebaseerd op Internationale  Mensen/Kinderrechten Verdragen punt

Geen opmerkingen: