dinsdag, september 19, 2017

De Krullenkop: pist U al wild? "De informatie is waarschijnlijk marktgevoelig, wij hebben geen inzage in het rapport.

Maar ons is gegarandeerd dat de veiligheid niet in het geding is."

"Vertrouwen is goed, maar controle is beter, weten we nu"
De Zwolse jeugdzorgwethouder Ed Anker


Photo CLAN Geen opmerkingen: