vrijdag, november 04, 2016

Le soldat est sur le mur; pappa en de nies De zoen van Alexandrie

Leesbeperking

Het internationale verdrag van Marrakesh hanteert de volgende definitie van mensen met een leesbeperking:
Een persoon met een leesbeperking is iemand die:
1. blind is;
2. een visuele beperking, waarnemingshandicap of leeshandicap heeft die niet kan worden verbeterd tot de visuele functie die gelijk is aan die van iemand die niet zo'n beperking of handicap heeft, en die daardoor niet in staat is gedrukte werken te lezen in wezenlijk dezelfde mate als iemand die niet zo'n beperking of handicap heeft;
3. anderszins, door een lichamelijk handicap, niet in staat is een boek vast te houden of te hanteren, te focussen of in die mate de ogen te bewegen wat gewoonlijk acceptabel is om te lezen.

Op basis van deze verklaring onderscheiden wij globaal vijf categorieën van mensen met een leesbeperking:
1. Blinden
2. Slechtzienden
3. Dyslectici
4. Mensen met een cognitieve beperking, zoals afasie, een verstandelijke beperking, of andere beperkingen van cognitieve aard
5. Mensen met een motorische beperking, zoals reuma, fibromyalgie, dystonie, Multiple Sclerose, Parkinson, of andere motorische beperkingen

Merck toch hoe sterck : God noch domme nonnen vallen hier onder "
Wimpie,
het is veel leuker dan je denkt
als je denkt
is het nog veel leuker. 

Geen opmerkingen: