vrijdag, november 11, 2016

Aanvulling op brief De Minister van Veiligheid en Justitie, De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport «Instellingsbesluit Commissie onderzoek naar geweld in de jeugdzorg en jeugdhulp»KLIK

"
...      "
Zoals wij bij het aanbieden van het vooronderzoek reeds aangaven, is het kabinet zich ervan bewust dat het komende onderzoek zal leiden tot het opnieuw oprakelen van pijnlijke herinneringen en het onder ogen brengen van ongemakkelijke waarheden. Toch is het belangrijk dat ook het verhaal van fysiek en psychisch geweld in de jeugdzorg en jeugdhulp uitgezocht en verteld wordt.

Wij wensen de betrokkenen en in het bijzonder  de directe slachtoffers  dan ook veel moed, wijsheid en sterkte in betrokkenheid, de tijd van leven  en dat wat zij verder nodig (zullen) hebben om door middel van het leveren van hún bijdragen  mogelijk maken van dit onderzoek in het vervullen van haar opdracht in de hoop dat dit bijdraagt dat daarmee ook die slachtoffers de erkenning krijgen waar zij recht op hebben in een democratische samenleving gebaseerd op Mensen Rechten.

Wij wensen de commissie veel succes met het vervullen van haar opdracht.


Mijn ouders, mijn grootmoeder en mijn  (klein) kinderen,

Namens

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijnde Butler.

Geen opmerkingen: