zaterdag, juni 27, 2015

Tik Tak tik tak
met de groeten van Jo Gijsen
en nu maar hopen

 dat er  nog effe heel snel een paar zomercursussen Latijn georganiseerd kunnen wordenGeachte griffier,
Voor de komende PV zouden collega Jeroen van Wijngaarden (VVD) en ik willen voorstellen om een hoorzitting te organiseren rondom afstandsmoeders en hun lang verzwegen leed. Het betreft jonge vrouwen die ongehuwd zwanger waren en onder druk van de Rooms-Katholieke Kerk  hun baby’s afstonden.

...
 Aan deze problematiek is nauwelijks aandacht besteed door de commissie Deetman. Het gaat hier om misschien wel het laatste hardnekkige taboe binnen de Rooms Katholieke Kerk. Wij zouden graag een hoorzitting willen organiseren over dit thema. Zou u dit willen agenderen voor de rondvraag. Doel van de hoorzitting is om als Kamer beter inzicht te krijgen in het leed van deze vaak vergeten groep.
Met vriendelijke groet, mede namens collega van Wijngaarden,
Marith Rebel Tweede Kamerlid PvdA
bron
bron
als je later een dame bent
met hooggehakte schoentjes
hoedjes met pompoentjes 
en een jurkje van zij
denk dan ook nog eens aan mij


Geen opmerkingen: