woensdag, juni 03, 2015

kraantje lek: sluu; de dope van Sitting Bull


VS: STANDBEELD PATER PIETER-JAN DE SMET MOET WIJKEN NA PROTEST

BRUSSEL (KerkNet) – Na protest van zowel het lerarenkorps als studenten heeft de katholieke Universiteit van Saint-Louis (SLU) in de Verenigde Staten besloten tot de verhuis van het standbeeld van de Vlaamse pater Pieter-Jan De Smet (1801-1873). De verwijdering is het directe resultaat van een oproep van vorige maand in het studentenblad van de universiteit. Ryan McKinley schreef daarin dat het beeld symbool staat voor het kolonialisme, imperialisme, racisme en de christelijke en blanke overheersing:

"Het geeft de inheemse bevolking het signaal dat zij hier niet welkom zijn en geen deel uitmaken van onze cultuur en godsdienst."

Pater Pieter-Jan De Smet speelde een voortrekkersrol in de bekering tot het christendom van de indianenbevolking ten westen van de Mississippi. De jezuïet-missionaris leidde namens de Amerikaanse regering onderhandelingen met de indianen, waaronder de vredesconferentie met de Sioux en hun opperhoofd Sitting Bull. De pater zou er door zijn bemiddeling voor gezorgd hebben dat de indianenstammen vele van hun gronden konden behouden.
Het standbeeld 'Where the Rivers Meet' toont de beeltenis van pater Pieter-Jan De Smet, die neerkijkt op twee indianen waarvan er een geknield is. Volgens Clayton Berry, de woordvoerder van de universiteit, krijgt het beeld uit de negentiende eeuw voortaan een plaats in de museumcollectie van de universiteit. Ryan McKinley, de auteur van het artikel in het studentenblad, bestempelde de verwijdering als de bekroning van jarenlange, volgehouden inspanningen.

klik
 


BNF


Geen opmerkingen: