maandag, juni 01, 2015

'Te veel valse beschuldigingen in de jeugdzorg'

Zorg + Welzijn

De inspectie voor de Jeugdzorg vindt dat de “waarheidsvinding” door jeugdwerkers in rapportages en onderzoeken tekort schiet. Ook moeten de professionals beter omgaan met hun cliënten. Er zijn te veel klachten van cliënten die vinden dat ze ‘niet goed geïnformeerd worden’ en zich ‘vals beschuldigd’ voelen.


Zorgwekkend is, volgens de Inspectie Jeugdzorg, dat veel meldingen van cliënten – 80 van de 309 signalen – gaan over de waarheidsvinding door de jeugdwerker. Dat is: in een casus zo feitelijk mogelijk achterhalen wat er aan de hand is. 'Een heikel en kritisch punt binnen de kwaliteit van de jeugdzorg', aldus de inspectie.

In verslagen en rapportages is 'lang niet altijd sprake van een duidelijke scheiding van meningen en feiten'. Beweringen van betrokkenen worden niet voldoende gecheckt. Cliënten krijgen geen of te weinig de mogelijkheid om feitelijke onjuistheden te corrigeren.

Bejegening

klik
Dat staat in het Jaarbericht 2014 van de Inspectie Jeugdzorg. De inspectie maakte onder andere een inhoudelijke analyse van de 309 meldingen van cliënten in 2014. Van deze signalen gaan er 121 over bejegening door de jeugdwerker. Deze cliënten vinden dat ze niet goed worden geïnformeerd. Daarnaast zijn ze het niet eens met de manier van communiceren, door ouders en jeugdigen wordt dit vaak aangeduid als: 'leugens en valse beschuldigingen'.

Seksueel gedrag

De Inspectie Jeugdzorg maakt in het Jaarbericht 2014 duidelijk dat zij speciaal op signalen heeft gelet over de kwaliteit van de zorg vanwege de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten. Op het gebied van bescherming van jeugdigen tegen seksueel overschrijdend gedrag – binnen en buiten de jeugdzorg – vindt de inspectie de ontwikkelingen 'positief, maar nog pril en kwetsbaar'.

Veiligheid

De inspectie heeft onderzocht of en hoe het zogenoemde "risicotaxatie-instrument" wordt gebruikt. Met dat instrument wordt gestandaardiseerd veiligheidsrisico's van jeugdigen in kaart gebracht. Vaak wordt dat wel gedaan bij aanvang van de zorg, maar niet meer als de zorg voor de jeugdige verandert. In de ambulante jeugdzorg gebruikt 19 procent van de instellingen het risicotaxatie-instrument helemaal niet. 'Zorgelijk', aldus de inspectie, 'juist instellingen en professionals moeten zich er van blijven overtuigen dat de jeugdige in een veilige situatie leeft.'Geen opmerkingen: