woensdag, juni 24, 2015

Kamer neemt wetsvoorstellen van bewindslieden Veiligheid en Justitie aan

Nieuwsbericht | 23-06-2015

De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met enkele wetsvoorstellen op het terrein van Veiligheid en Justitie. Zo werd het wetsvoorstel aangenomen dat regelt dat een malafide bestuurder maximaal vijf jaar geen rechtspersoon meer mag besturen - of daar commissaris mag blijven of worden - als de rechter een civiel bestuursverbod heeft opgelegd. Minister Van der Steur wil verhinderen dat malafide bestuurders hun activiteiten kunnen blijven voortzetten door hun fraudeleuze activiteiten te maskeren via een web van rechtspersonen of door steeds nieuwe ondernemingen op te richten en deze vervolgens failliet te laten gaan.

.....

 Er zal een bijdrage gelden van € 16 per dag, met een maximum van 2 jaar.

Geen opmerkingen: