vrijdag, november 28, 2014

Preventieproject ter bestrijding van misbruik verhuist naar RomeBRUSSEL (KerkNet/RadVat) – De proefperiode van het e-learningproject 'Preventie van seksueel misbruik' van het Centrum voor Kinderbescherming is voltooid. Vanaf 1 januari verhuist het centrum naar Rome. Dat hebben de Duitse kardinaal Reinhard Marx, de aartsbisschop van München en Freising, en pater Hans Zollner, de voorzitter van het centrum en het Instituut voor Psychologie van de Gregoriaanse Universiteit, bekendgemaakt. 

De jezuïet Hans Zollner is bijzonder tevreden met het geleverde werk: "De eindbalans is zeer positief. Wij hebben een e-learningprogramma, een via internet ondersteund leerplatform, gestart in samenwerking met het universitair ziekenhuis van Ulm en met de steun van het aartsbisdom München en Freising. Het werd uitgeprobeerd met deelnemers uit tien landen en elf projectpartners. De respons was zeer positief. Daarom wordt dit project voortgezet. Vanaf 1 januari verhuizen wij naar de Gregoriaanse Universiteit in Rome, waar het project wordt verdiept."

De leiding van het centrum in Rome is in handen van de Vlaamse theologe Karlijn Demasure. 

Het project werd begin 2012 gestart, met het oog op de bewustmaking en begeleiding van competente priesters, diakens, pastorale medewerkers en andere pastorale verantwoordelijken wereldwijd. Het streefde er vooral naar om deze mensen beter te bewapenen voor de bestrijding van seksueel misbruik en geweld. Volgens pater Zollner werd de cursisten onder meer vertrouwd gemaakt met de herkenning van de symptomen van misbruik, de begeleiding van slachtoffers, evenals manieren om misbruik te bestrijden en ermee om te gaan. 

Volgens kardinaal Reinhard Marx heeft zijn aartsbisdom het pilootproject in zijn aanvangsfase voor een bedrag van 651.000 euro gefinancierd. Ook de komende vijf jaar blijft het aartsbisdom 500.000 euro bijdragen om de werking mogelijk te maken. Pater Zollner vult nog aan dat het project tot op heden heel gespecialiseerd en academisch was. Bij de verhuis naar Rome wordt ernaar gestreefd om de drempel ook voor mensen met minder competenties te verlagen, om het project toegankelijker te maken.               Makmud Eshonkulov 
Victor Ndula 

Geen opmerkingen: