dinsdag, november 04, 2014

Lucas
 Een eerzuchtige man kwam bij rabbi Bunam. ¨Mijn vader is
mij in de droom verschenen. ¨Ik deel je mede¨, zei mijn
vader,  dat je bent voorbestemd om een leider te worden¨
De tsadiek luisterde zwijgend.
 Kort daarop kwam de man weer bij hem en vertelde dat
zijn vader hem andermaal in de droom was verschenen,
andermaal met de tijding dat hij voorbestemd was een lei-
der te zijn.
 ¨Ik zie¨, zei rabbi Bunam, dat je gereed bent om leiding
te geven. Maar als je vader nu weer komt, zeg hem dan dat
je bereid bent om te leiden, maar of hij zo vriendelijk wil zijn
nu ook te verschijnen aan degenen die door jou geleid
moeten worden¨

N. ter Linden, 2006Geen opmerkingen: