dinsdag, augustus 12, 2014

Pell licht financiële hervormingen in Vaticaan toe

Aartsbisschop George Pell
Aartsbisschop George PellBron: Aartsbisdom Sydney
BRUSSEL (KerkNet/Cathnews) – Paus Franciscus wil een arme Kerk, maar dat moet niet noodzakelijk een Kerk zijn met lege koffers. Het mag al helemaal niet betekenen dat de Kerk slordig of inefficiënt is of zich moet laten beroven. Dat zegt de Australische kardinaal George Pell, die eerder dit jaar door de paus werd aangesteld als voorzitter van het nieuwe secretariaat voor Economie.

Dat secretariaat moet een sleutelrol spelen in de hervormingen van paus Franciscus. "Wij kunnen des te meer goede werken doen, naarmate wij onze financiële middelen beter beheren.

Ik herinner mij dat Margaret Thatcher ooit zei dat de Barmhartige Samaritaan nooit had kunnen helpen als hij geen financiële middelen had gehad."

De kardinaal probeert er mee voor te zorgen dat de best mogelijke structuren vorm krijgen voor een gezond financieel beleid, dat tegemoet komt aan de internationale normen voor transparantie en financieel beheer. "Dat wil natuurlijk niet zeggen dat dit voorheen nog niet bestond. Maar wij geven systemen en procedures vorm die wereldwijd aanvaardbaar zijn." Daarmee zinspeelt hij op het feit dat de Bank van het Vaticaan (IOR) in het verleden het verwijt kreeg dat zij te gemakkelijk kon worden misbruikt voor het witwassen van geld of financiering van terreur. Inmiddels zijn honderden rekeningen opgedoekt. De kardinaal kondigt ook aan dat er nog voor het einde van het jaar onafhankelijk, extern toezicht op het financiële beheer komt. "Wij zijn er ons bijzonder goed van bewust dat mensen die geld toevertrouwen aan de Kerk verwachten dat dit verstandig en voor goede doelen wordt gebruikt."Geen opmerkingen: