zondag, augustus 24, 2014

Schattige nikkertjes; De schurende onderbroekenlogika van het slachtoffer en de journalist in tijden van nationale rouw

NETWERK AJAN STELT HOOP OP INFORMATIECAMPAGNE VOOR STRIJD TEGEN EBOLA

24-8-2014 
BRUSSEL (KerkNet/RadVat) – Het netwerk AJAN van de jezuïeten stelt zijn hoop op een degelijke informatiecampagne, waarbij rekening wordt gehouden met de plaatselijke cultuur en gevoeligheden, om de verspreiding van ebola te bestrijden. Grote delen van de bevolking in de getroffen gebieden zijn nog steeds onwetend, wantrouwend of gaan gebukt onder een irrationele angst.
Dat is contraproductief of leidt zelf tot schadelijke acties.”
AJAN verwijst onder meer naar een recente aanval tegen een gezondheidscentrum in Liberia. “Patiënten worden uit de ziekenhuizen verwijderd of medisch personeel wordt ervan beschuldigd bij de verspreiding van de ebola-epidemie betrokken te zijn.” 

Ed van Thijn: Nieuwsvoorziening is een wezenlijk onderdeel van de crisisbeheersing 


NRC  foto EPA/Giuiseppe Lami van visfabrieken en mensenIn 1976, Ebola (named after the Ebola River in Zaire) first emerged in Sudan and Zaire.
De eerste conferenties - vrij simpele rekensommetjes - van de Z-Europeese marine, gehouden in Italië, ter vermijding van hun taak als visfabriek waren wanneer ik me goed herinner in 85 

Geen opmerkingen: