maandag, december 23, 2013

Feestelijke gedachtenis

Brussel  (KerkNet/Katholisch.de/RadVat) – De koptische patriarch Tawadros zei tijdens een bezoek aan Duitsland dat de Koptisch-orthodoxe Kerk een kerk van martelaars is. Tegelijk waarschuwde hij ervoor dat een al te grote gastvrijheid voor vluchtelingen uit Egypte de exodus van Koptisch-orthodoxe christenen dreigt te bevorderen. “Maar wij hebben uw solidariteit nodig. Onze Kerk is steeds een kerk van martelaars geweest. Daarom start onze jaartelling in 284 bij de vervolging door keizer Diocletanus. Overal waar er kopten zijn, getuigen zij van hun geloof.” De patriarch blijft overtuigd van het belang van interreligieuze samenwerking: “Ik hoop dat kerk en minaret elkaar op een dag omarmen, opdat alle Egyptenaren begrijpen dat wij broer en zuster zijn en erfgenamen van de farao’s. Op basis van die gemeenschappelijke erfenis kunnen wij ons toekomst vormgeven.”
  

MARONITISCHE PATRIARCH ONTSTEMD OVER LIBANESE ADVOCATEN
ron
BRUSSEL (KerkNet/Fides) – De maronitische patriarch Bechera Rai, leider van een van de Oosters-katholieke Kerken, is ontevreden omdat Libanese katholieken die willen scheiden van advocaten steeds vaker het advies krijgen om zich bij een andere christelijke Kerk aan te sluiten of zich te bekeren tot de islam. Dat zou hun echtscheidingsprocedure vereenvoudigen. De patriarch maant in het bijzonder de Syrisch-orthodoxe en de Assyrische Kerk van het Oosten aan om zich bij dergelijke overstap strenger op te stellen.

De maronitische Kerk staat echtscheiding slechts in uitzonderlijke gevallen toe, terwijl de andere Kerken daarmee veel soepeler omgaan. In Libanon wordt huwen voor een religieuze gemeenschap meteen ook burgerlijk erkend. Libanezen die alleen burgerlijk willen trouwen, reizen naar Cyprus en laten dit huwelijk later officieel erkennen in Libanon.
(Kerknet)


wie a kent 
hoeft geen b te zeggen
om plat te gaan


Geen opmerkingen: