dinsdag, december 24, 2013

Kaaskoppen "The truth will set you free but first it pisses you off ", Justice Murray Sinclair "It not my fault" "mine neither", Glimoogies met een deuk boven een broodje bakkeljauw

Ach, mijnheer de Wijs,
mijnheer de Wijs


Geen opmerkingen: