dinsdag, december 17, 2013

Vrouwen niet blij met oproep kardinaal Eijk

bron ENAP
IKON
16-12-2-13
Het Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik (VPKK) vindt dat kardinaal Eijk niet ver genoeg is gegaan met zijn oproep aan iedereen die weet heeft van seksueel misbruik.

Eijk roept naast slachtoffers nu ook priesters en religieuzen op om zich te melden als ze weet hebben van seksueel misbruik.

VPKK ondersteunt die oproep, maar vindt dat de aartsbisschop heeft verzuimd om ook op te roepen om excessief fysiek en psychisch geweld tegen kinderen in de Rooms-Katholieke Kerk te melden. Vrouwen die in de kerk of in een klooster mishandeld zijn hebben zich tot nu toe slechts mondjesmaat gemeld.

Volgens de VPKK komt dat mede doordat vrouwen weinig heil zien in een klachtenregeling waarin wel het seksueel misbruik aan de orde kan komen, maar niet mishandeling.De VPKK vindt dat vrouwen nog ruim de tijd moeten krijgen om misbruik en mishandeling te melden. Daarom moet de klachtenprocedure niet zoals voorgenomen per 1 juli 2014 afgesloten worden, aldus VPKK.


klik
criminocorpus
Geen opmerkingen: