dinsdag, juli 09, 2013

Ramedan Mubarak

de opening

In de naam van God, de erbarmer, de barmhartige. 
Lof zij God, de Heer van de wereldbewoners,  de erbarmer, de barmhartige,  de heerser op de oordeelsdag.  U dienen wij en U vragen wij om hulp.  Leid ons op de juiste weg,  de weg van hen aan wie U genade geschonken hebt, op wie geen toorn rust en die niet dwalen.

Geen opmerkingen: