vrijdag, juli 05, 2013

Harba Lorifa De aardappelprijs en de zuipschuiten in die Amsterdamse grachten
op zijn hoofd staat geen bonnetje
pluim pluim pluim geen hanenpluimBRON MCUOnze studie van de geest van het Concilie, die geest die in ons een nieuwe en authentieke christelijke mentaliteit moet vormen en zich in een nieuwe kerkelijke levensstijl moet uitdrukken, brengt ons gemakkelijk op het thema van de armoede.
....
Wij weten het, en wij doen er goed aan het in herinnering te brengen, juist omwille van die christelijke authenticiteit, die wij, geleid door het Concilie, overeenkomstig de tijdgeest, zoeken te bereiken.
.....
En in de school van de goddelijke Meester willen wij allen eraan denken tegelijkertijd de armoede en de armen te beminnen; de armoede om er een ernstige norm van ons christelijke leven van te maken, de armen om er een voorwerp van onze bijzondere belangstelling van te maken, of zij nu personen, klassen, of naties zijn die uitzien naar liefde en hulp. Ook hierover heeft het Concilie gesproken. Wij hebben geprobeerd de stem ervan te vernemen en wij zullen het blijven proberen.

Maar het gesprek over de Kerk van de armen zal moeten blijven voortduren, door ons en door u allen, met de genade van de Heer.
En met onze apostolische zegen.


*"Ja, ik weet het, maar kunt U niet 's een ander als uitverkorenen uitzoeken?"
(de Melkboer)*

Zomerblond
leve Willemien

Geen opmerkingen: