maandag, juli 22, 2013

Hagiografiën en castanholas de cana ; je kunt de boom in, Amatus !

"Warmond, maart 1961

Aan de leden van de Congregatie

Reeds verschillende jaren heef Broeder Januarius de ar-
chieven van de Congregatie nagespeurd, om daaruit interes-
sante gegevens te verzamelen, interessant voor ons allen.

We worden bij lezing weer even geconfronteerd met het ver-
leden.

Wat ik vooral belangrijk vind is, dat door Broeder Janua-
rius een aantal bijzonderheden zijn genoteerd, die waard
zijn, in de herinnering van de Broeders te blijven voort-
leven.

Wat broeder Januarius hier genoteerd heeft is, noch naar
inhoud noch naar vorm geschikt voor publicatie in de wereld-
pers.

Het geschrevene is bedoeld voor eigen gebruik, binnen de
Congregatie.

Ik dank Broeder Januarius voor het vele werk dat hij ver-
zet heeft, om ons deze "overlevering" te bezorgen.


Broeder Waltherus
Alg. Overste   "

Uit:
Congregatie - Memoriaal
geschreven door

Broeder Januarius
Warmond, Kerstmis 1959

BRON

Met dank aan Tantetje


Geen opmerkingen: