woensdag, april 11, 2012

Catechese verzoeknummertje Jan SchafraadKijk nu naar mij

 
Vóór                                                          Ná


!!  Let op: Hoewel in beide gevallen sprake lijkt te zijn van één en dezelfde Persoon:  in beide gevallen is geen sprake van een pastoor.

Vóór zou het een Dino als broeder Eymard, O.F.M.  op Bleyerheide werkzame Jan Schafraad betreffen  (bron Mea Culpa),
Die natuurlijk weer niet verward dient te worden met de door Jan Schafraad genoemde  Broeder seksepietje of bulletje, aldus alle partijen, bevestigd door Mea Culpa cs.

Ná  betreft een ondersteuning zoekende klant die vooruit wil kijken  en zich als plee boy laat naaien door   mbt de clientela stevig  in het verleden gewortelde creatieve ondernemers met een  verassende korte termijn calculatie vergezeld van het middeleeuws koning- keizer- admiraalvertrouwen in aflaathandel *

Het priesterschap is een dienstwerk. 'Dit ambt, dat de Heer aan de herders van zijn volk heeft toevertrouwd, is een waarachtige dienst'.1  Het is geheel en al betrokken op Christus en op de mensen. Van Christus en zijn uniek priesterschap is het helemaal afhankelijk en het werd ingesteld ten gunste van de mensen en de gemeenschap van de kerk. Het wijdingssacrament verleent 'een gewijde macht' die geen andere is dan die van Christus. De uitoefening van dit gezag moet dus afgestemd worden op het voorbeeld van Christus, Hij die uit liefde de laatste is geworden en dienaar van allen.2  'De Heer heeft duidelijk gezegd dat de zorg voor zijn kudde een bewijs is van liefde voor Hem'.3 


* Pastoor Jan Schafraad

Een pastoor als klant van Kuilboer & Ursem?
In de tijd dat ik pastoor was in hun woonplaats, leerde ik Anton en José kennen als penningmeester en vrijwilligster Communicatie & PR. Hun werk voor de parochie was een geschenk uit de hemel. Dat ik deze ervaringen op papier zet, vindt zijn oorzaak in het feit dat José en Anton samen een adviesbureau hebben opgezet.
José Ursem als initiator en motor
Hoewel ik als pastoor veel gewerkt heb met vrijwilligers,was de komst van José een bijzondere ervaring. Vriendelijkheid gecombineerd met accuratesse en visie komt niet zo vaak voor. Na haar komst verbeterde de kwaliteit van het parochieblad aanzienlijk en de PR rond de grote fondswervingsactie voor de restauratie van het kerkgebouw werd op professionele wijze opgezet en uitgevoerd. Ik werd nog lang herkend als de pastoor die ging abseilen van zijn eigen kerktoren met als doel deze in de schijnwerper te zetten. Dit was onderdeel van een goed doordacht communicatieplan waarmee aandacht en draagvlak voor de parochie werd gecreëerd.
Vanuit visie werken
Een penningmeester van een kerkbestuur die met en vanuit een visie werkt: het is niet standaard. Het is wel het handelsmerk van Anton Ursem. De vergaderingen leken soms meer op een college waar uiterste concentratie gevraagd werd dan op gezamenlijk iets uitdokteren. Maar na het college waren we vol vuur en vlam en als een hecht team is toen veel werk verricht. Niet voor niets kwam de parochie in het nieuws en werd de zin Langedijk schrijft geschiedenis wel degelijk bewaarheid. Door het werken vanuit een strategie werd dit mogelijk.
Visie concretiseren en mensen enthousiast maken
Visie concretiseren en mensen enthousiast maken is de kern van zijn beleid geweest. Dat vooral na zijn vertrek de parochie grote uitgaven kon doen, was een bewijs dat Anton door zijn enthousiasme en kunde de parochie financieel weer op de kaart gezet heeft.
Het hemelse loon
In het evangelie staat dat je het loon honderdvoudig in hemel krijgt. Zo bezien is het hemels kapitaal van Anton en José alleen al door wat hun werk voor die parochie heeft opgeleverd, aanzienlijk.
Anton en José
Een unieke combinatie. Het bijzondere van dit samengaan is dat u de ene keer meer met Anton te maken zult krijgen en een andere keer met José. Wanneer u hen beiden aan de adviestafel ziet zitten, weet dan dat u van goeden huize moet komen om uw doelstellingen niet te halen. Hun creativiteit overwint twijfel en weinig vertrouwen in veranderingen. Er zijn in Nederland natuurlijk veel meer adviesbureaus. Dat Anton en José samen toch in staat zullen zijn een eigen plaats te verwerven, komt omdat de bundeling van twee creatieve denkers - die in totaliteit over een visie, analytisch vermogen, grote accuratesse en een taalbekwaamheid van hoog niveau beschikken - zeldzaam is.
Pastoor Jan Schafraad

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Mooi...

crispina zei

foutje mijnerzijds

er stond hier van dezelfde datum 2 maal dezelfde reactie, beide anoniem:
" Mooi..."
edoch ik drukte zojuist op een verkeerd knopje waardoor er een verdween.

Anoniem zei

Einde verhaal
Einde verhaal?

Hoera!!!