maandag, november 23, 2015

Reporters onder grenzen steunt journalisten ‘VATILEAKS 2’

22-11-2015

BRUSSEL (KerkNet) – Reporters zonder Grenzen, een organisatie die opkomt voor de bevordering en verdediging van de persvrijheid wereldwijd, spreekt zijn steun uit voor de twee Italiaanse journalisten Gianluigi Nuzzi en Emiliano Fittipaldi.

Ze publiceerden allebei recent een boek over de weerstand van sommige leden van de Romeinse Curie tegen de financiële hervormingen van paus Franciscus. Het parket van het Vaticaan is tegen hen een onderzoek gestart wegens hun betrokkenheid bij de heling van vertrouwelijke documenten.
Wikipedia
Gianluigi Nuzzi laat op zijn website weten dat hij niet zal meewerken aan het onderzoek van het Vaticaan. Hij beroept zich op het bronnengeheim.

Fittipaldi, die wel bereid was tot een gesprek met de Vaticaanse justitie, zegt nog liever naar de gevangenis te gaan dan zijn bronnen prijs te geven. Alexandra Geneste van het kantoor van Reporters zonder Grenzen zegt dat beide journalisten slechts het algemene belang dienen. Ook zij verwijst naar de persvrijheid.

(Kerknet)

VRT ZOEKT KINDEREN  IN ROME
Het recht op vrijheid van meningsuiting wordt in het VN-verdrag (BuPo) beschreven als de vrijheid om inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen en ongeacht de vorm. Het recht garandeert dat burgers zonder vrees voor vervolging hun mening tot uitdrukking kunnen brengen – in gesprekken en gedrukte tekst, in tekeningen en liedjes, op radio, televisie en internet. Ook mag informatie in beginsel vrijelijk worden vergaard en verspreid, zoals door de pers. Het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie is opgenomen in de meeste grondwetten, ook in de Nederlandse. In sommige landen schrijft de wet voor dat geuite meningen niet mogen afwijken van een bepaalde religie of ideologie. Zo’n beperking is in strijd met internationaal recht.

bron Amnesty International


who are we to judge?klikGeen opmerkingen: