zondag, januari 18, 2015

Hector Pietersen monument "Ubuntu is erg moeilijk uit te leggen in een westerse taal.

Het draait om het wezen van het mens-zijn. Als we iemand de hoogste lof willen toezwaaien zeggen we "yo,u nobuntu" "he,die en die heeft ubuntu." Dat wil zeggen dat je genereus bent, gastvrij, vriendelijk, zorgzaam en meelevend. Je deelt wat je hebt. Het wil zoiets zeggen als : Mijn menselijkheid is verweven, is onlosmakelijk verbonden met die van jou, wij behoren tot hetzelfde pakket. We zeggen "een mens is mens door andere mensen" Het is niet: "Ik denk, dus ik besta" Het is eerder:"Ik ben mens omdat ik erbij hoor. Ik doe mee, ik deel".

Een persoon met ubuntu is open en toegankelijk voor anderen, is positief over anderen, voelt zich niet bedreigd doordat anderen kundig en goed zijn, want hij of zij is zeker van zichzelf omdat hij of zij beseft tot een groter geheel te behoren en wordt slechts gekrenkt in deze eigenwaarde wanneer anderen worden vernederd of gekrenkt, wanneer anderen worden gemarteld of onderdrukt, of wanneer ze worden behandeld als minder dan zij zijn.

Harmonie, vriendelijkheid en gemeenschapszin zijn een groot goed. 
Sociale harmonie is voor ons summum bonum- het hoogste goed.
Alles wat dit kostbare goed aantast en ondergraaft, moet gemeden worden als de pest.
Woede, wrok, wraaklust, maar ook succes als uitkomst van agressieve concurrentie hollen het uit.

Vergeven is niet zomaar altruistisch zijn.

Het is de beste vorm van zelfbelang.
Dat wat jou ontmenselijkt, zal onontkoombaar ook mij ontmenselijken.

Het geeft mensen weerstandsvermogen, het stelt hen in staat te overleven en menselijk te blijven ondanks de pogingen hen te ontmenselijken." 

Desmond Tutu
uit: Neurenberg of collectief geheugenverlies? Een derde weg

Geen opmerkingen: