zaterdag, januari 17, 2015In mijn stad was vandaag een school dicht !
DAG VAN HET JODENDOM

Rik Hoet, de diocesane verantwoordelijke van het bisdom Antwerpen voor oecumene en interreligieuze dialoog: 'Nostra Aetate betekende een bekering voor de katholieke Kerk'


BRUSSEL (KerkNet) – In Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Italië wordt vandaag de 'Dag van het Jodendom' gevierd. Het initiatief gaat terug tot de Oecumenische Assemblee van Graz in 1997. Traditioneel vindt de dag plaats vlak voor het begin van de Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen. Het initiatief wil enerzijds de nauwe verwantschap tussen het christendom en het jodendom onder de aandacht brengen. Anderzijds wil de dag ook herinneren aan onrecht tegen de joden en het joodse volk, dat hen in de loop van de geschiedenis ook door christenen werd aangedaan. 
‘Nostra Aetate’

De dag heeft dit jaar een bijzondere betekenis, omdat de viering samen valt met de 50ste verjaardag van het conciliedocument 'Nostra Aetate'. Daarmee werd de basis gelegd voor een nieuwe relatie met het Jodendom en werd een belangrijke impuls gegeven aan de toenadering tussen joden en christenen. Ehr. Rik Hoet, de diocesane verantwoordelijke van het bisdom Antwerpen voor oecumene en interreligieuze dialoog: "Het document Nostra Aetate §4 van het Tweede Vaticaans Concilie betekende een ware 'bekering' voor de katholieke Kerk. Vanuit het besef van het onverbroken verbond van God met Israël, onderstreept Nostra Aetate de verbondenheid van de Kerk met Joodse volk, verwerpt de eeuwenoude aanklacht alsof alle Joden 'godsmoordenaars' zouden zijn, bevestigt het eeuwig verbond tussen God en het volk van Israël, betreurt alle vormen van Jodenhaat, vervolging tegen de Joden en roept integendeel op tot dialoog en gezamenlijke studie om elkaar beter te begrijpen. Daarmee zag de Kerk ook af van de idee dat de Joden moesten gedoopt worden om hun heil te vinden. In 1993 heeft het Vaticaan ook het bestaansrecht van de staat Israël erkend. Intussen zijn in ons land goede officiële relaties gegroeid tussen Joden en katholieken en vinden er heel wat initiatieven (maar nog veel te weinig!) plaats van samen studeren en gezamenlijke inzet voor rechtvaardigheid en vrede."
(Kerknet)


Geen opmerkingen: