donderdag, mei 02, 2013

Het verhaal van de aal : zo waarlijk helpe mij God almachtig

bron
1-5-2013
RK Nieuwsnet

LOUR­DES
–Kar­di­naal Eijk was op 30 april één van de gen­odig­den die in de Nieuwe Kerk de inhuldig­ingsplechtigheid van kon­ing Willem-Alexander bij­woon­den. Enkele dagen eerder brachten de Ned­er­landse biss­chop­pen een verk­lar­ing uit, waarin zij hun waarder­ing uit­spraken voor het werk en de inzet van koningin Beat­rix in de afgelopen 33 jaar. Ook schreven zij “te bid­den dat de inzet van kon­ing Willem-Alexander door Gods genade heel vrucht­baar mag wor­den.” De 30ste april werd niet alleen in Ned­er­land gevierd: ook in Lour­des ston­den pel­grims stil
bij de troon­swis­sel­ing.
Grootkruis ridder
[...]

Geen opmerkingen: