woensdag, januari 22, 2020

Reclaimed Voices


Persmededeling betreffende het WODC-rapport:

Op donderdag 23 januari zal het rapport over seksueel misbruik binnen de Jehovah’s Getuigen openbaar gemaakt worden.
Wij zullen zodra dit rapport openbaar geworden is, een schriftelijke verklaring op onze website publiceren.
Mocht u n.a.v. de publicatie van dit rapport contact met ons op willen nemen, dan verzoeken wij een mail te sturen naar [...]de  voorzitter van de stichting 
Reclaimed Voices 


De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat er veel meldingen zijn van seksueel misbruik in de gemeenschap van Jehova’s getuigen, maar dat deze meldingen om uiteenlopende redenen niet allemaal hebben geleid of zullen kunnen leiden tot aangiftes bij de politie;
constaterende dat er aanwijzingen zijn dat de cultuur van geslotenheid in de gemeenschap van Jehova’s getuigen er aan heeft bijgedragen dat veel binnenskamers is gebleven en dat dit systeem nog steeds niet de juiste waarborgen biedt om kinderen maximaal te beschermen tegen misbruik;
constaterende dat het bestuur van de Jehova’s getuigen niet bereid is onderzoek te (laten) doen naar het vermeende misbruik;
van mening dat onderzoek naar vermeend misbruik niet uit de weg gegaan mag worden;
verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat, met in achtneming van de bescherming van de melders, onafhankelijk onderzoek wordt uitgevoerd naar de meldingen, het mogelijk onderliggende patroon, de gebruikte regels, gebruiken en structuren binnen de gemeenschap, daarbij betrekkend de reeds gedane aangiften;
en gaat over tot de orde van de dag.

KLIK
BRONGeen opmerkingen: