dinsdag, januari 21, 2020

Ja, ik steun het manifest 'Lijm de Zorg'


Lijm de Zorg is ontstaan in de zomer van 2019. Een groep jongvolwassenen signaleerden dat er breuken zijn in het systeem van de Jeugdzorg en de GGZ, vanuit hun rol als ervaringsdeskundige of hulpverlener. Ze staken de koppen bij elkaar, om te brainstormen hoe de Jeugdzorg en de GGZ gelijmd zou kunnen worden.
Het ouderenmanifest van Hugo Borst en partners, werd het uitgangspunt van de campagne. Omdat de problemen divers zijn en met elkaar verweven, leek een manifest met 10 concrete verbetervoorstellen een ideale vorm. Zo kaarten we niet alleen aan waar het mis gaat, maar komen we ook met oplossingen.
We zijn in gesprek gegaan met psychiaters, ervaringsdeskundigen, vakbonden en belangenbehartigers. Mede op basis van hun input zijn we gekomen tot de 10 punten in het manifest van Lijm de Zorg.
Op 8 november zijn we met een groep jongvolwassenen, die compleet waren vastgelopen in het systeem, in gesprek gegaan met enkele Tweede Kamerleden van diverse politieke partijen. Tijdens deze besloten bijeenkomst werden hartverscheurende verhalen gedeeld. Het heeft als input gediend voor het debat over de Jeugdzorg in de Tweede Kamer afgelopen november met minister Hugo de Jonge.
Lijm de Zorg heeft zich al hard gemaakt voor een landelijke helpdesk bij het ministerie van VWS, voor jongeren met psychische problemen die zijn vastgelopen in de systemen. Zie ook dit bericht van RTL Nieuws.
Medio december jongstleden constateerden wij dat de wachttijden bij 113 Zelfmoordpreventie opliepen en de bereikbaarheid beter kon. Zie deze reportage in EenVandaag.
En op 20 januari 2020, Blue Monday, lanceert Lijm de Zorg vol trots haar manifest voor een betere Jeugdzorg en GGZ. Met de steun van vakbonden, belangenbehartigers en bekende ondertekenaars zoals Damiaan Denys, Jim van Os, Aafke Romeijn, Charlotte Bouwman en Marijke Groot.
Politieke partijen als GroenLinks en de VVD hebben het initiatief verwelkomd en steunen de oproep van Lijm de Zorg. We hopen dat meerdere politieke partijen van links tot rechts, zich hierbij aansluiten. Zo komt er meer druk op het kabinet om de crisis in de Jeugdzorg en GGZ aan te pakken.
We streven naar minimaal 40.000 ondertekenaars en hopelijk veel meer, zodat we het als burgerinitiatief op de agenda van de Tweede Kamer kunnen zetten. En achter de schermen blijven we volhardend lobbyen, om draagvlak te vinden voor punten uit ons manifest.
Onze missie is geslaagd, als het manifest in de praktijk is gebracht en aantoonbaar heeft geleid tot een betere Jeugdzorg en GGZ.
Want wat gebroken is, kan ook weer gelijmd worden.

Kerngroep

  • Louis de Mast, coördinator, hulpverlener en ex-cliënt in de Jeugdzorg en GGZ
  • Charlotte Bouwman, journalist, schrijft boek over GGZ en sprak bij DWWD en Lowlands
  • Anne-fleur van Haren, schreef boek over haar strijd Waar licht is, is hoop
  • Nine van den Berg, vertelde in Zembla over haar eetstoornis en ervaringen, verantwoordeljk voor illustraties
  • Narita Derks, wordt regelmatig gevraagd als ervaringsdeskundige Jeugdzorg
  • Naomi Rabe, vertelde over haar ervaringen in de Jeugdzorg, verantwoordelijk voor social media
Geen opmerkingen: