donderdag, december 06, 2018

Spoorbijster: Jungleboeken: gelukkig is het in Nederland allemaal goed georganiseerd!

bron


KLIK
Minister Dekker (Rechtsbescherming) stelt een onafhankelijke commissie in die onderzoek gaat doen naar de gang van zaken rondom oude adoptiezaken vanuit het buitenland. 

De aanleiding is informatie over een adoptiezaak uit Brazilië, die naar boven is gekomen bij de behandeling van een Wob-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur). 

Deze informatie wijst op mogelijke misstanden bij de adoptie van baby’s uit Brazilië in de jaren zeventig en tachtig, waarbij Nederlandse overheidsfunctionarissen betrokken zouden zijn geweest. Minister Dekker (Rechtsbescherming) neemt deze informatie zeer serieus. Dit is aanleiding om een onafhankelijke commissie in te stellen die onderzoek gaat uitvoeren naar interlandelijke adopties die in het verleden hebben plaatsgevonden.


gelukkig is het in Nederland allemaal  zo goed georganiseerd dat die archieven de moeite niet waard warenRotterdam


Amsterdam Stadsarchief 
klik

                                         

Met mijn nog steeds bestaande 

dank, respect en waardering  aan dat Amsterdams Gemeente-archief waar - na een stevig alarm en knap lastig vallen - er een stevig en knap lastig  antwoord kwam, waar de Gemeente Amsterdam en haar Gemeentelijk Archief  (medewerkers ) maar beter trots op kan zijn;  er bleek meer hersenwerk aanwezig omtrent de [noodzakelijke wet op de] Privacy  ook in haar (internationale) service aan gebruikers in ons digi tijdperk en tegenstrijdige belangen die dat kan betekenen dan er op provinciaal niveau bestond. 

Ook mijn waardering, dank en respect aan het FIOM, Utrecht, waar weliswaar op uitvoeringsniveau van hulpverleners dan kennelijk wél de wens tot hulpverlening zal bestaan, maar er inhoudelijk - en niet slechts m.b.t. Privacy (wetgeving), archieven en digitalisering de nodige kennis ontbrak
(gelukkig wel, waardoor zo'n bekend balletje kon gaan rollen
maar dat zeker op bestuurs niveau niet ontbrak. 
Met als gevolg dat er binnen enkele uren niet slechts handelend opgetreden kon worden ter bescherming van mensen betrokken mensen waarvan velen dat waarschijnlijk nooit zullen weten.

Maar er bovendien tot dan veelal onbekend materiaal boven water kwam en/of op geattendeerd werd/kon worden. Waarvan hopelijk dan wél de nodige betrokkenen van kunnen en zullen weten: Zorgdragen voor dat wat niet van jou hoeft te zijn 

Dit gepaard gaande met mijn ook nog steeds diepe minachting voor de handelswijze vanuit het Fiom Den Bosch. Die ik niet anders kan waarderen dan als misselijkmakende arrogantie en daarmee onacceptabele geldklopperij vanuit een organisatie klopperij van overheidsgelden  t.b.v. een project
waarvoor bij  betrokkenen inderdaad de noodzaak bestaat. Maar waar -gezien de handelswijze, die betrokkenen kennelijk gezien worden als de bekende melkkoe. 
Een demonstratie die ik cadeau kreeg. En die, zeker zo kort na een hoorzitting van de tweede kamer waarin ook deze  realistische en bestaande noodzaak aangekaart werd. 

Opportunistische optreden vereist bepaald geen hufterig optreden buiten het bereik van camera's. 
En wanneer dat gebeurd op een (deel-) terrein van mensen met wiens knap basale Mensenrechten meer dan genoeg is aangerotzooid uit winstbejag is dat géén Zorg, maar simpelweg het maatschappelijk opportunisme dat die minachting ten volle verdiend ! 

Mijn gebrek aan respect en waardering geldt ook t.a.v. de (juridisch)  secretaris van het Meldpunt  seksueel misbruik RKK. 
Deze werd door mij geïnformeerd m.b.t. het boven water zijn gekomen van materiaal van archieven van Pro Juventute: immers dat was materiaal waarvan aangenomen was/werd dat dat niet (meer) bestond c.q. vernietigd was. 
Ik heb dit materiaal gezien, vond (en vind!) dat dit, mét in achtname van de Wet op de Privacy  zowel als het simpel boerenfatsoen - ik ben ten slotte mede een produkt van mijn jeugd in die RKK Kinderbescherming en wat dit betekent (heeft) en dat niet slechts voor mij persoonlijk of dat voor mijn gezins- en familieleden (tot op vandaag de dag op een veelfout van terreinen), dat dit geweten dient te worden. 

Dit materiaal is niet eerder gebruikt !! In ieder geval niet door Deetman cs. , of m.b.t. betrokkenen en de Samson Cie. , (noch door Slachtofferhulp naar het zich laat aanzien) en  dat was het tot het moment van mijn melding daar  niet door de Cie. De Winter.

Ik heb het materiaal wél gezien. En dat door gegeven ook. 
En bepaald niet alleen tbv. de (wet op ) de Privacy.    Maar ook tbv. onderzoeken/procedures ,  klachten- en  compensatie wensen, zoals  mede voor die Meldpunt procedures en de daarbij komende noodzaak van het (kunnen) onderbouwen van die klachten etc. 

In dit materiaal is - met voldoende kennis van zaken - aanwezig hiertoe. 

Zonder te beweren dat hier nu zoveel direct bewijs materiaal in staat - geen idee, dat is mijn vak of deskundigheid en zeker ook mijn interesse (prioriteit) niet, dat was het nooit ook. 

Maar ik ben er wel van overtuigd dat er - zo al niet bij enkele mensen heel direct wél - dermate informatie in te vinden is, en niet pas met de kennis van nu, maar op basis van authentiek en  eigentijdse materiaal, dat dit geweten had moeten worden door de  KlachtenCommissie c.q. het Meldpunt. En dat zelfde vind ik tav. "slachtoffers" en hun (juridische) hulp. 

De (juridisch) secretaris heeft (verschillende) malen geweigerd dit serieus te nemen of hiermee iets te doen. 

Ik vond en vind dit onacceptabel en een directe aanfluiting van die hele procedure c.q. de opzet van het geheel. 
En kan hierbij inderdaad slechts dank je wel zeggen tegen een hele wijze vent in zijn uitspraak: 
hier heb je je kwartje, en nu maar gauw in je rieten rokje om het kampvuur gaan dansen. 

Ik ben blij dat ik die wijze vent ook ooit tegen het lijf liep. 
Zoals ik blij ben dat ik niet slechts die papieren (en wat bijpassend materiaal) vond, maar ook daarin de nodige mensen, Al viel ik zeker niet onder Pro Juventute.  Zij passen in mijn herinneringen van feiten, niet slechts als kind/jong (volwassene) en daarna, ik kom ook hen tenslotte nog (steeds) tegen
Maar zeker ook in de realiteit dat ook duiding tijd nodig heeft en ik die gelukkig wél heb gekregen ! 
Ik kom ze tenslotte nog (steeds) tegen....

Daarmee hoeft er tegen mijn kinderen inderdaad niet gelogen te worden en zijn die archiefstukken de Kers van de taart. 
Mijn dank, respekt  en waardering dien overeenkomstig


Levende bezemsGeen opmerkingen: