Hilkens Advocaten in Echt heeft een sollicitant afgewezen op basis van zijn geloofsovertuiging.
Volgens het College voor Rechten van de Mens is dat discriminatie 
05 -1-2017 
De man had midden vorig jaar gesolliciteerd naar een functie van juridisch medewerker op het advocatenkantoor.
Betrokkenheid bij kerk
Hij werd niet uitgenodigd voor een gesprek. Als motivatie kreeg hij te horen dat de middelbare school op zijn cv ontbrak en dat de voorkeur van het advocatenkantoor ‘niet uitging naar een kandidaat met een meer dan minimale betrokkenheid bij welke kerk dan ook’. De man is in zijn vrije tijd onder meer betrokken bij een kerk, onder andere als webmaster en aangesloten geweest bij een christelijke studentenvereniging.
Vrijetijdsbesteding
De sollicitant stapte naar het College voor de Rechten van de Mens in Utrecht omwille van de afwijzing. Hij kreeg daar gelijk. Hilkens benadrukte tijdens de zitting dat niet de geloofsovertuiging zélf, maar de manier waarop de man daaraan zijn vrije tijd besteedde voor hem het grootste bezwaar was. Het college blijft er bij dat Hilkens met ‘vrijetijdsbesteding’ hoe dan ook doelt op de geloofsovertuiging en dat onderscheid maken op grond van godsdienst niet is toegestaan.
Idioten in Utrecht
Hilkens heeft geen goed woord over voor de uitspraak. Het college noemt hij ‘die idioten in Utrecht’, hekelt het feit van een enkelvoudige behandeling en het gebrek aan een beroepsmogelijkheid. "Het draait allemaal om de mate van betrokkenheid. Het is heel simpel: ik wil toch ook geen jihadist aannemen voor een functie op ons kantoor."