dinsdag, mei 17, 2016

Onderzoek naar 70 jaar geweld in jeugdzorg

hard Leers 
Cie. Trap in zijn ballen  
NOS
17-5 - 2016
Download PDF

Er komt een onderzoek naar geweld tegen uit huis geplaatste kinderen in de jeugdzorg van 1945 tot nu. Daarnaast wordt er een meldpunt ingesteld voor slachtoffers.

Het kabinet neemt daarmee het advies over van een commissie onder leiding van hoogleraar pedagogiek De Winter. De commissie zegt dat onderzoek noodzakelijk is voor maatschappelijke erkenning voor de slachtoffers. Minister Van der Steur noemt de conclusie van de commissie schokkend. "Het is dan ook goed dat de slachtoffers dankzij het vervolgonderzoek straks de erkenning krijgen waarop ze recht hebben", zegt de minister.Het kabinet wil dat de onderste steen boven komt, zei staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid bij de presentatie van het rapport van De Winter. "We moeten voorkomen dat dit zich herhaalt". Van Rijn onderstreept dat het onderzoek de nodige gevolgen zal hebben in de jeugdzorg en voor de mensen die er met hart en ziel werken. 

Aanwijzingen
De commissie heeft verschillende aanwijzingen gevonden van langdurig en ernstig geweld tegen minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid uit huis waren geplaatst.
De commissie Geweld Jeugdzorg kreeg van ruim 200 slachtoffers berichten over geweld in inrichtingen en pleeggezinnen. De slachtoffers zeiden tegen de commissie dat hun verhalen zelden serieus werden genomen.
De Winter wil dat onderzocht wordt of de huidige hulpverlening aan slachtoffers adequaat is, en of er wat moet veranderen. Bij het onderzoek moeten ook minderjarigen in de jeugd-ggz, doven- en blindeninstituten en jeugdzorg op de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) worden betrokken. Over twee jaar moet er een rapport liggen.
Het kabinet maakt voor de zomer duidelijk hoe het onderzoek gaat verlopen. De commissie wil met name dat er wordt gekeken naar lichamelijk, geestelijk en seksueel geweld. Het gaat dan vooral om het trekken van lessen uit het verleden en erkenning van de slachtoffers. 
De commissie Geweld Jeugdzorg is de derde commissie die misstanden in de zorg aan de kaak stelt.
Bron


Commissie-Deetman:
De commissie-Deetman deed onderzoek naar het misbruik van kinderen binnen de Rooms-Katholieke Kerk.  In katholieke instellingen zijn tussen 1945 en 1981 naar schatting 10.000 tot 20.000 kinderen het slachtoffer geworden. Kerkbestuurders hebben het misbruik binnenskamers gehouden, daders beschermd en de eigen reputatie van de kerk laten prevaleren boven de zorg voor de slachtoffers, concludeert Deetman.
KLIK
Commissie-Samson:
De commissie-Samson deed onderzoek naar seksueel misbruik in de jeugd- en gehandicaptenzorg. De uitkomst was onder meer dat er in Nederland één onafhankelijk meldpunt moet komen voor alle vormen van misbruik.
BRON


Geen opmerkingen: