vrijdag, mei 13, 2016

Meldpunt raadsel

Vandaag kreeg ik het meest raadsel achtige antwoord van het Meldpunt RKK die ik mij in kon (en kan)  indenken binnen
Ik kan mij een (zelfs een stevig) aantal antwoorden voorstellen.
Ik heb er zelf tenslotte ook niet voor niets meer dan jaren over moeten doen om over mijn ervaringen stevig na te denken en antwoorden te vinden op - ook mijn - vraag naar het waarom in vredesnaam.

En die - zonder enig  sarcasme of zelfs maar overlevers- ironie, laat staan sarcasme) schuifeltje voor schuifeltje gevonden en lees mij dan ook vooral niet verkeerd: de wijze waarop ik tijdens de zitting behandeld ben door de Commissie is - in volstrekte tegenstelling tot de ruim 12 jaar hieraan voorafgaande jaren, mensen en procedures Deetmannen en alles wat er uit de kast getrokken is en rolde deze afgelopen 6 jaar - zoals ik ook werd door L. Sanders van dat Meldpunt is voor mij bijzonder (én) belangrijk geweest. Zoals anderen - m.u.v. Slachtofferhulp volledig buiten dit circuit dat zijn geweest. Ik - maar ook mijn kinderen - kunnen hen daarvoor niet anders dan hartgrondig dank U zeggen !
En ik ben blij dat ik -omgeven door stom toevaligheden - die gelegenheid ook heb gehad en nam !Maar De  Klachtencommissie verklaart zich niet bevoegd?

Wie is dat - behalve ik -zelf -  in een democratische samenleving gebaseert op MensenRechten  dan in godsnaam  wél  (geweest tov. een compleet Zorg-afhankelijk minderjarig  kind   ondanks alle ook toen al bestaande Internationale Verdragen ?

Een Cie. Samson die - na mij (ik was een van de eerste klachtindieners zodra dat meldpunt opging)
liet weten dat ik daar niet onder viel en dat 2 dagen voor de presentatie van het Samson rapport , tot zij hun eigen fout inzagen nogmaals herhaalde, dezelfde Cie. Samson die mij -via Slachtofferhulp begeleidster liet weten - dat ik eerst een klacht moest indienen bij de RKK (en  de excuses  aan Don Rua cadeau deed?)

de Klachtencommissie die zich niet bevoegd verklaart ?

Een toenmalige directrice, kind van haar tijd in haar kerk een enkele vrouw die in die periode dan maar had moeten kunnen wat tot op heden noch de samenleving noch de rooms katholieke kerk kon?

Eén individu in een zorgtent, waar zij in geloofde,  waar aan alles gebrek was - deskundigheid niet in de laatste plaats. Een vrouwen-zorgtent. Nonnen.
in een RK Kerk.

En kinderen.

Mensch, Mammoet dan toch.
Wat ben je in de steek gelaten door je congregatie-genoten.

En dan nooit die lach hebben kunnen hebben die ik dankzij die minachtende blik van de mooiste kinderen ter wereld kan hebben en koesteren.  Snotneusies die hun moeder uitlegden waarom je-hempie-uittrekken- op-een-sportveld-omdat-dat-goed-is-voor-je-zomer-zon-nodig-hebbende-puber-vel in strijd is  met hun professionele standaard: sexuele intimidatie.

Domme, domme moeder die haar mond dicht hield.
Over onbetrouwbare domme, domme manipulerende nonnen zwaaiend met hun boekjes

Wisten zij veel !


"...
niet binden en regeren
niet hinderen
niet achterna "


C.W.B.
de IJsvogel, 2016


De  Klachtencommissie verklaart zich niet bevoegd?
Ik wou dat ik snapte wat dat in vredesnaam betekent

Wie is er dan wél bevoegd?
Ik?

Ja zeker


Geen opmerkingen: