donderdag, februari 04, 2016

Heeft U ook een cultuur?

KLIK


Het ‘versterken van eigen kracht’ is een belangrijke pijler binnen de transitie en transformatie van de
jeugdzorg in Nederland.

Daarnaast gaat ‘empowerment’, een begrip overgenomen uit het
Angelsaksische werkveld, blijkens onderzoek ook samen met een verbeterde geestelijke gezondheid
en het opheffen of compenseren van verscheidene negatieve gezinsfactoren. Hoewel eigen kracht en
empowerment dus effectief lijken te zijn, is er nog maar weinig bekend over welke werkzame
bestanddelen in interventies de eigen kracht of empowerment effectief versterken.

Geen opmerkingen: